LibreOffice je dostympny po ślōnsku – Silling

LibreOffice ôd wersyje 6.3.1 je dostympny po ślōnsku.

LibreOffice to paket biōrowego ôprogramowaniŏ ze ôtwartym kodym zdrzōdłowym rychtowany ôd The Document Foundation. Je dostympny na Windows, Linux i macOS.

Spiyro czytanie i zapisowanie m.in. OpenDocument, formatōw Microsoft Office, CDR (CorelDraw) i PSD (Adobe Photoshop).

Paket je tworzōny ôd 2010 roku na bazie OpenOffice, co przōdzij było czołowym darmowym paketym biōrowym, ale było wykupiōno ôd Oracle, co przestało je budować.

LibreOffice używajōm lokalne i państwowe administracyje na cołkim świecie, postrzōd nich francusko szandarmeryjo, francuske ministerstwa, italijańske ministerstwo ôbrōny, brytyjski regyrōnek, Walyncyjo, Rzim, Mōnachium i Barcelōna.

The Document Foundation rachuje, iże na cołkim świecie 200 milijōnōw ludzi aktywnie używo LibreOffice.

Paket idzie pobrać ze strōny LibreOffice.

LibreOffice je dostympny po ślōnsku

Ôstŏw ôdpowiydź