Ubuntu je dostympny po ślōnsku – Silling

18 października swoja prymiera miała nowo wersyjo systymu ôperacyjnego Ubuntu. Je to darmowy systym ôperacyjny dlo kōmputrōw ôsobistych, co je ôparty na Linuksie.

We pakecie ze systymym przichodzi ślōnski ukłod tastatury i ôprogramowanie we ślōnskij wersyji, w tym klijynt poczty email i ôrganizatōr Evolution, edytōr tekstu Gedit, ôdgrowocz filmōw Totem, przeglōndarka ôbrozkōw Eye of Gnome i moc inkszych. Niy wszyjske programy sōm przełożōne, bo na razie niy ma dostympnyj przeglōndarki internetowyj po ślōnsku, ale we nojbliższych miesiōncach ślōnsko wersyjo bydzie sie jeszcze rozwijać. Do systymu idzie doinstalować paket biōrowy LibreOffice, co je dostympny ôd września po slōnsku.

Linux to familijo systymōw ôperacyjnych ze ôtwartym zdrzōdłym. Ôkrōm Ubuntu, sōm w nij Android, Debian, Fedora, Slackware i inksze. Ubuntu to nojpopularniyjszy linuksowy systym ôperacyjny na kōmputry ôsobiste na świecie. Buduje i rozwijo go ôd 2004 roku brytyjsko firma Canonical. We pōłnocnomacedōńskich szkołach je używanych bez 180 tys. maszin ze tym systymym, a we hiszpańskich je bez 195 tys. kōmputrōw, co fungujōm ze Ubuntu. Ubuntu używo tyż m.in. francusko policyjo i miasto Mōnachium.

Link do instalatora we naszym katalogu.

Ubuntu je dostympny po ślōnsku

Ôstŏw ôdpowiydź