Fedilab je dostympny po ślōnsku – Silling

Ôd 7 czyrwca, ôd wersyje 2.35.6, je dostympny po ślōnsku Fedilab, wielofunkcyjny androidowy klijynt zdecyntralizowanego Fediwersum, co sie skłodo ze mikroblogōw, dzielynio sie fotografijami i udostympniano wideo.

Spiyro: Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Peertube, GNU Social, Friendica.

Aplikacyjo mo szyroke funkcyje (nojbarzij we Pleromie i Mastodonie):
– Sparcie do wielu kōnt
– Planowanie wiadōmości ze masziny
– Planowanie rozgłosōw
– Zokłodki wiadōmości
– Śledzynie i kōntaktowanie sie ze zdalnymi instancyjami
– Wyciszanie kōnt na jakiś czas
– Akcyje na wielu kōntach po dugim prziciśniyńciu
– Przekłady
– Raje kōnsztu
– Raje wideo

Aplikacyjo je darmowo we sklepie F-Droid i płatno we Google Play.

Wyglōnd aplikacyje (kliknij, żeby ôbejzdrzeć srogsze):

Fedilab je dostympny po ślōnsku

Ôstŏw ôdpowiydź