Dzieła ôd Feliksa Steuera we Bibliŏtyce Silling – Silling

Feliks Steuer umar 30 mŏja 1950 roku, co ôznaczŏ, iże 1 stycznia 2021 roku podle ôrdōnku ô prawie autorskim autorske prawa majōntkowe do jego dzieł wygasły i ôd tego dnia mogymy je publikować bez potrzeby wykupowaniŏ licyncyje.

Steuer narodziōł sie we 1889 roku we Sulkowie. Sztudiowoł słowiańskõ filologijõ we Innsbrucku i na Ślōnskim Uniwersytecie we Wrocławiu. Po sztudyji wyrobiōł dyplōm rechtora i we Katowicach robiōł za rechtora i dyrechtora Państwowyj Gimnazyje Klasycznyj i Miastowyj Gimnazyje Matymatyczno-Przirodniczyj.

Do historyje ślōnskigo jynzyka przeszoł ôpracowaniym sztyrech dzieł ô mŏwie swojigo regiōnu. Dwie ś nich to naukowe prace dialektologiczne: „Dialekt sulkowski” z 1934 roku i „Narzecze Baborowskie” z 1937. Dwie nastympne to dziełka literacke: „Ostatni gwojźdźaurz” i „Z naszej źymjy ślůnskej”, ôba ze 1935 roku.

Mŏwa Baborowsko nŏleżała do dialektōw laskich, to znaczy tych, co ś nich Erwin Goj, co pisoł pod mianym Óndra Łysohorsky, stworzōł laski jynzyk literacki. Reszta prac tykała sie mŏwy ze Sulkowa, co je bliższŏ srogim ślōnskim dialektōm.

Do napisaniŏ „Ostatnigo gwojźdźaurza” i „Z naszej źymjy ślůnskej” stworzōł nowy alfabet, moc zbliżōny do sulkowskij wymŏwy. Tyn alfabet – po małych modyfikacyjach – bōł krōtko na poczōntku XXI stoleciŏ rychtowany i widziany za podstawã do kodyfikacyje ślōnskijgo jynzyka.

We Bibliŏtyce Silling idzie znojś ôba dziełka przetransliterowane do alfabetu ślabikŏrzowego, co ôznaczŏ, iże jejich tytuły zmiyniajōm sie na „Z naszyj ziymie ślōnskij” i „Ôstatni gwoździŏrz”. Jedyn i drugi je dostympny do czytaniŏ prosto ze strōny, jak tyż we formatach pdf, epub, mobi i txt.

Dzieła ôd Feliksa Steuera we Bibliŏtyce Silling

Ôstŏw ôdpowiydź