Informacyje i autorzi – Silling

Przigotowanie Korpusu Ślōnskij Mowy i translatora – Grzegorz Kulik.

Cytowanie Korpusu: Kulik, G. i in.: Korpus Ślōnskij Mowy, Bytōm 2018. Dostympny z WWW: http://silling.org.

Patrōni z serwisu Patronite majōm status spōłautorōw Korpusu. Sōm to (alfabetycznie): Bogodar Bonczar, Piotr Ciążyński, Aleksander Janowski, Paweł Szewczyk i Marek Walorski.

Teksty zawarte we Korpusie Ślōnskij Mowy były dō niego wkludzōne za wiedzōm i zwolōm ôd jejich Autorōw.

Korpus Ślōnskij Mowy funguje dziynki systymowi Manatee, co go zbudowoł Pavel Rychlý ze Uniwersytetu Masaryka. Interfejs Korpusu funguje dziynki noczyniu KonText zbudowanymu ôd Instytutu Czeskigo Korpusu Norodowego.

Translatōr maszinowy i jego interfejs funguje dziynki systymowi Apertium napisanymu na Uniwersytecie Alacant.

Interfejs serwisu funguje dziynki systymowi zarzōndzanio treściōm WordPress.

Zawartość serwisu stworzōł Grzegorz Kulik, chyba że było zaznaczōno inakszyj.