Informacyje ô maszinowym translatorze – Silling

Polsko-ślōnski i ślōnsko-polski translatōr maszinowy (dostympny sam) mo na razie status beta, to znaczy, iże niyma to jeszcze wersyjo, co idzie ja uznać za tako, co funguje perfekt, ale jeji robota mo już syns.

Translatōr je zbudowany na wolnyj i ôtwartozdrzōdłowyj platformie maszinowego przekładu Apertium. Je to systym płytkigo transferu, co używo transduktorōw sztandōw kōńcowych do wszyjskich swojich transformacyji leksykalnych, jak tyż skrytych Markowowych modelōw do ôznaczanio partōw mowy i ujednoznacznianio kategoryji słōw.

Apertium wywodzi sie ze projektu OpenTrad, co bōł financowany ôd hiszpańskigo regyrōnku, a napisała go grupa badawczo na Uniwersytecie Alacant. Nojprzōd systym bōł stworzōny do przekładu miyndzy bliskimi godkami, ale durch je rozbudowowany, żeby mōg robić ze barzij rozmajtymi porami jynzykōw.

Pora ślōnsko-polsko i polsko-ślōnsko poznowo bez 22300 słōw bazowych, co dowo kole 70-80 procynt pokrycio tekstu. Dalszo robota nad niōm bydzie wymogać dodanio dalszych 7 tys. por słōw i ulepszynio noczynio anotacyje słōw.