Czerwōnŏ Kapuca – Silling

Klasycznŏ bojka ôd Bratōw Grimm we przekładzie Grzegorza Kulika.

Czerwōnŏ Kapuca