Dykcjōnorz polsko-ślōnski we formacie StarDict – Silling

Dykcjōnorz polsko-ślōnski, co ôd lot krōnży po internecie, we formacie StarDict. Notuje 3268 haseł. Do używanio we programach, co spiyrajōm tyn format, miyndzy inkszymi:

Paket trzeba skopiować do katalogu podle instrukcyje wybranego programu. Ôkrōm Silesłownika, inksze słowniki, co je widać na zopisach ekranu, sōm pokozane ino we cylach poglōndowych i niy noleżōm do paketu. Silesłownik do ściōngniyńcio ze działu Programy.

Dykcjōnorz polsko-ślōnski we formacie StarDict