Silesłownik polsko-ślōnski we formacie StarDict – Silling

Silesłownik polsko-ślōnski we formacie StarDict. Notuje 22260 haseł. Do używanio we programach, co spiyrajōm tyn format, miyndzy inkszymi:

Paket trzeba skopiować do katalogu podle instrukcyje wybranego programu. Stōn słownika na 7 kwietnia 2021. Inksze słowniki, co je widać na zopisach ekranu, sōm pokozane ino we cylach poglōndowych i niy noleżōm do paketu.

Silesłownik polsko-ślōnski we formacie StarDict