Przodniŏ strōna

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Witej na SileSłowniku. Liczba haseł: 25 341.

 

SileSłownik to piyrszy internetowy słownik ślōnskigo jynzyka ôparty na zdrzōdłach. We kożdym haśle idzie znojś informacyje ô znaczyniach danego słowa, przikłady użyciŏ we literaturze i wiadōmości ô tym, jak nojlepij danego słowa używać.

Zdrzōdła użyte we słowniku nŏleżōm do Korpusu Ślōnskij Mŏwy, co w nim nojstarszy je listek ôd Ambrożego Szklŏrza, mieszczana ôleskigo, do princa brzeskigo Jurzigo II, napisany we 1574 roku. Nojnowsze sōm rozmajte artykuły publicystyczne i informacyjne ze portalu Wachtyrz.eu.

Słownik niyma dyferyncyjny, to znaczy niy notuje ino słōw, co sōm inksze, jak te używane we polskim dialekcie literackim. Cyl tego zbioru to je sebranie cołkigo słownictwa ślōnskigo, tak archajicznego, jak tyż modernego.

Kożde hasło podŏwŏ tyż synōnimy i antōnimy danego słowa, co mogōm pōmōc przi rozszyrzyniu słownictwa i lepszym, bogatszym pisaniu. We hasłach idzie znojś tyż zwiōnzki frazeologiczne i powiadaczki, co w nich dane słowo je użyto.

Wszyjske hasła majōm wypisane swoje ôdpowiydniki we dziesiyńciu gŏdkach: angelskij, czeskij, francuskij, hiszpańskij, italijańskij, niymieckij, polskij, ruskij, słowackij i ukrajińskij.

Nojnowsze hasła:


To je wykŏz dziesiyńciu ôstatnich haseł dodanych do słownika. Dziynki niymu możecie śledzić zmiany we zbiorze, jak tyż wejzdrzeć, na jake słowa my dali pozōr.

Z wiynksza pokazujōm sie sam hasła podle raje frekwyncyje we Korpusie Ślōnskij Mŏwy, ale niyrŏz może sie trefić, iże jakeś słowo było dopisano ad hoc bez to, iże pojawiyło sie niydŏwno, i niy było notowano.

Ważne zestawiynia: