mŏwa

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Ze prasłowiańskigo *mъlva.

Wymŏwa

AS: [mova], [mou̯va] (ôpol.)

Rzeczownik

mŏwa rodzaj żyński

 1. przemōwiynie, wypowiydź
  • 2018, Szczepōn Twardoch Drach, przekł. Grzegorz Kulik
  Ô to, kaj bydzie granica, spiyrajōm sie argumyntami, walkōm zbrojnōm, naciskami politycznymi i patetycznymi mŏwami Polŏki i Niymcy, jednak to niy ôni bydōm uzdŏwać — uzdŏwać ô formie granicy bydōm Anglijŏki i Francuzy, co tyż sie ze sobōm spiyrajōm.
 2. gŏdka, zbiōr słōw i prawideł gramatycznych
  • 2010, Jōzef Kulisz, Dobry Pōn Bōg dŏł nōm mowã ślōnskõ
  Sōm to nojstarsze zŏpiski ô mŏwie ślōnskij jaki sie uchowały do dzisiyjszych czasōw.
 3. talynt mōwiyniŏ
  • 1930, Edward Jelyń, pamiyntnik
  Tak ôd tego czasu mu sie mŏwa wrōciyła i lepszego kamrata nad niego nie było.

ôdmiana:

ôdmiana: mŏwa
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik mŏwa mŏwy
dopołniŏcz mŏwy mōw
cylownik mŏwie mŏwōm
biernik mŏwã mŏwy
nŏrzyndnik mŏwōm mŏwami
pz.: mŏwōma
miyjscownik mŏwie mŏwach
wołŏcz mŏwo mŏwy
uproszczōny zŏpis
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik mowa mowy
dopołniŏcz mowy mōw
cylownik mowie mowōm
biernik mowa mowy
nŏrzyndnik mowōm mowami
pz.: mowōma
miyjscownik mowie mowach
wołŏcz mowo mowy

kolokacyje:

 • ślōnskŏ mŏwa

synōnimy:

 1. przemōwiynie, ôracyjŏ, gŏdka
 2. gŏdka, etnolekt, dialekt, lekt, jynzyk, lynzyk
 3. gŏdka

Inksze jynzyki

 • angelski: address, speech
 • czeski: řeč
 • francuski: discours, parole
 • hiszpański: alocución, discurso, habla, idioma, lengua, lenguaje, oración
 • niymiecki: Rede, Sprache
 • polski: mowa
 • ruski: речь