mieć

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Ze prasłowiańskigo *jьměti

Wymŏwa

AS: /mʹiėć/

Czasownik

mieć czasownik niydokōnany

 1. Być posiedzicielym czegoś, używać coś.
  • 1964, Feliks Pluta, Dialekt głogówecki
  Ja, tyś je mōndry, ty byś tyż chcioł mieć.
  • 1894, Franciszek Chlebik, Jak wyglōndŏ utopiec
  Jak tam przijechali, tak wlyźli do tego zōmku, a w tym zōmku mieli pościel, a każdy ekstra, ta cera ekstra, a ôciec też.
  • 1930, Edward Jelyń, pamiyntnik
  Do roboty pujdzie, bo jŏ na szkoły piyniyndzy niy mōm.
 2. Skłŏdać sie z czegoś abo mieć jakõś miarã.
  • 1934, Gawędy Stacha Kropiciela, Gość Niedzielny
  są dumni z tego „wynalazku nowego”, który już mo 10 metrów długo broda
  • 1885, Andrzej Cinciała, Przysłowia, przypowieści i ciekawsze zwroty językowe ludu polskiego na Śląsku, w księstwie Cieszyńskiém
  Kōń sztyry nogi, a też sie potknie.
 3. Być we jakimś sztańdzie, mieć jakeś uczucie.
  • 2016, Robert Burns, Remember Tam O'Shanter's Mare, przekł. Mirosław Syniawa
  Dyć mōm nadziejã, że z aby czyńści tych zdrad bydã rozgrzyszōny
  • 1901, Lucjan Malinowski, Powieści ludu polskiego na Śląsku, cz. 2
  Byli na jednym szynku zebrani, a już mieli głōd.
 4. Być we jakijś relacyji z kimś.
  • 2009, Alojzy Lysko, Duchy Wojny: W bunkrach wału atlantyckiego
  Tomek mioł siostra w Bobrku.
 5. Brać udzioł we czymś.
  O 9 my mieli śniodani
  dzieci majōm prziś z tatōm, abo mamōm do kościoła, bo bydōm mieć egzaminy
 6. Ô czymś zasłyszanym; ludzie padajōm.
  • 1939, Stanisław Bąk, Teksty gwarowe z polskiego Śląska
  Tam na Kotōwce miało być miasto. Tōż tam sie potym zapadło tam tyż mioł być zōmek.
  • 1967, Walenty Dobrzyński, Gwary powiatu niemodlińskiego
  Rozprawiali rŏz ci starzi ludzie, iże sam na Kwiczalniu rŏz miała być za starych dŏwnych czasōw kaczma.
 7. Musieć coś zrobić abo mieć coś we planie.
  • 1967, Walenty Dobrzyński, Gwary powiatu niemodlińskiego
  Kobiyta idzie mi po waszpek i rzekła, ize mōm sie umyć i idzie jesce rŏz, a prziniesie mi siolkã kafeju, a rzekła mōm wypić, bo to jes bardzo dobrze.
  • 1901, Lucjan Malinowski, Powieści ludu polskiego na Śląsku, cz. 2
  Wojtek do ôjca „Tatulku jŏ mōm iść do pana na gościnã to se weznã tego zajōnca ze sobōm.”

ôdmiana:

ôdmiana: mieć
forma liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
1 ôs. 2 ôs. 3 ôs. 1 ôs. 2 ôs. 3 ôs.
bezôkolicznik mieć
czas terŏźny mōm mŏsz mōmy mŏcie majōm
czas przeszły
m miołch,
miołech,
mioł żech
miołch,
miołeś,
mioł żeś
mioł mielimy,
mielichmy
mieliście,
mieli żeście
mieli
ż miałach,
miała żech
miałaś,
miała żeś
miała miałymy,
miałychmy
miałyście,
miały żeście
miały
n miałoch,
miało żech
miałoś,
miało żeś
miało
tryb rozkazumiyjniych mŏmiyjmymiyjcieniych majōm
czas prziszły m bydã mioł,
bydã mieć
bydziesz mioł,
bydziesz mieć
bydzie mioł,
bydzie mieć
bydymy mieli,
bydymy mieć
bydziecie mieli,
bydziecie mieć
bydōm mieli,
bydōm mieć
ż bydã miała,
bydã mieć
bydziesz miała,
bydziesz mieć
bydzie miała,
bydzie mieć
bydymy miały,
bydymy mieć
bydziecie miały,
bydziecie mieć
bydōm miały,
bydōm mieć
n bydã miało,
bydã mieć
bydziesz miało,
bydziesz mieć
bydzie miało,
bydzie mieć
czas zaprzeszły m bōłch mioł,
bōłech mioł,
bōł żech mioł
bōłś mioł,
bōłeś mioł,
bōł żeś mioł
bōł mioł byli my mieli,
bylichmy mieli
byliście mieli,
byli żeście mieli
byli mieli
ż byłach miała,
była żech miała
byłaś miała,
była żeś miała
była miała były my miały,
byłychmy miały
byłyście miały,
były żeście miały
były miały
n byłoch miało,
było żech miało
byłoś miało,
było żeś miało
było miało
tryb warunku m bych mioł byś mioł by mioł by my mieli,
bychmy mieli
byście mieli by mieli
ż bych miała byś miała by miała by my miały,
bychmy miały
byście miały by miały
n bych miało byś miało by miało
udzielnik czynnymmajōncy
żmajōncŏmajōnce
nmajōnce
gerundmiynie

składnia:

 1. mieć + biernik
 2. mieć + biernik
 3. mieć + biernik
 4. mieć + biernik
 5. mieć + biernik
 6. mieć + bezôkolicznik
 7. mieć + bezôkolicznik

synōnimy:

 1. posiadać, dyspōnować, rozporzōndzać
 2. posiadać, dyspōnować
 1. musieć

antōnimy:

Frazeologijŏ

Inksze jynzyki

 • angelski: have
 • czeski: mít
 • francuski: avoir
 • hiszpański: tener
 • italijański: avere
 • niymiecki: haben
 • polski: mieć
 • ruski: иметь
 • słowacki: mať
 • ukrajiński: мати