Wykoz zdrzōdeł Korpusu Ślōnskij Mowy – Silling
Autōr Tytuł Tytuł zbioru, czasopisma abo nazwa serwisu internetowego Wydownictwo Rok wydanio
Ajschylos, przekł. Zbigniew Kadłubek Prōmytojs Przibity Silesia Progress 2013
Alighieri Dante, przekł. Syniawa Mirosław Boskŏ Kōmedyjŏ Dante i inksi Silesia Progress 2014
Angelus Silesius, przekł. Syniawa Mirosław Cherubowy wandrus Dante i inksi Silesia Progress 2014
Ap Gwilym Dafydd, przekł. Syniawa Mirosław Zdrzadło Dante i inksi Silesia Progress 2014
Badura Andryjŏs Starzy ludzie ôpowiadali iże drogi bedōm żelazne Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Badura Andryjŏs To było tak to mōj szwager służył u grŏfa Siemianowskego Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Begner Łuka Jedyn wojŏk służył bardzo długo przy wojsku Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Bijas Johan Jedyn zgniły Wojtek nie chcioł u ôjcōw nic dobrego robić Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Biłko Jōn Chłop i wasermōn Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1934
Blake William, przekł. Syniawa Mirosław Śnik Dante i inksi Silesia Progress 2014
Błędowska Małgorzata Inkszo: Czamu lotani na paralotni je taki zocne Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Błędowska Małgorzata Inkszo: Czego nauczyłach sie w korpo Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Błędowska Małgorzata Inkszo: Dychnij se! Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Błędowska Małgorzata Inkszo: Jydz grincojgi! Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Błędowska Małgorzata Inkszo: Kalistenika – co to je takigo? Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Błędowska Małgorzata Inkszo: Knify, coby naszporować piniōndze na rajzy Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Błędowska Małgorzata Inkszo: Przemyśliwania ôd mojij mamulki Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Błędowska Małgorzata Klamotologijŏ. Jako to se ulekszyć życi Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Bożek Hanys Byli dwa kmoterkowie jedyn był bogaty a druhy był chudobny Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Bożek Hanys Byli dwa kmoterkowie ôba byli ubodzy Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Bożek Hanys Był jedyn zōmek Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Bożek Hanys Była jedna krōlewnŏ Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Bożek Hanys Były dwa wietrzi Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Bożek Hanys Jedyn ôjciec już był bardzo stary Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Bożek Hanys Marzena Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Braciŏ Grimm, przekł. Kulik Grzegorz Czerwōnŏ Kapuca poslunsku.eu poslunsku.eu 2013
Brych Pawoł Ôpowiadani ô Ôndraszku Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1934
Buchalik Grzegorz Eli Pōnbōczek sie pochyto? Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Buchalik Grzegorz Grzegorz Buchalik Ô knifach na wychowani dwujynzyczne ślōnskich bajtli Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Buchalik Grzegorz Mundial 2018 – Drugo serio i hneda wszyjsko jasne Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Buchalik Grzegorz Mundial 2018 – Nazod w dōma Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Buchalik Grzegorz Mundial 2018 – Piyrszo serio szpilōw vel. Co sie popochało na wschodzie? Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Buchalik Grzegorz Mundial 2018 – Podium alternatywne Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Buchalik Grzegorz Mundial 2018 – Weta ô finał Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Bula Dōminik Dōminik Bula myśliwiec dōminije w Chrōstach z Jakubowic Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Bula Dōminik Jedyn chłop mioł tyż wieprza tłustygo Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Bula Dōminik Ô jednym starym psie a jednym starym kōniu Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Bula Dōminik Tōż był jedyn pijŏk Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Burczyk Piotr Była jedna kobiyta wdowa miała jednã cerã Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Burek Aniela Bojka ślōnskŏ Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1930
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Bōł gospodŏrzym ôjciec mōj Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Chop pod laciym Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Cieszy serce zŏcne piwo Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Cōż mŏ robić dzioucha Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Człek człekym je i tela Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Do jednego panŏczka, kery przisłoł poecie cajtōng i ôbiecoł, że bydzie posyłoł go dalij za darmo Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Dō myszy ôd keryj gniŏzdo zniszczōł pug Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Do wszy widzianyj w kościele na hucie ôd jednyj paniczki Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Fto sie tam może w ciyniu kryć? Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Hawerflokōw wiyncyj durch Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Jymu nojmiylszy je ôn sōm Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Kej sie szło po rży Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Kōntynt z małego, rŏd jak mi przibydzie Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Mietły Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Mŏwa do bōlu zymba Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Mŏwa do krupniŏka Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Napis na dynkmal ôd Hanka Gołymbia, Szynkŏrza Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Napis na dynkmal ôd Jamesa Smitha, Kocyndra z Mauchlin Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Napis na dynkmalu ôd świyntego Wilusia Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Ô, kejbych na Parnasie bōł Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Ôdpowiydź na napasztliwy listek dostany ôd krawca Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Pŏciyrz świyntego Wilusia Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Skurzōny młynŏrz Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Szwarny zŏlytnik Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Śmierć i dŏchtōr tabulka Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Ta moja ślubnŏ piere mie Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Tam O’Shanter Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Tyn jego tata, straszny gizd Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Wesoły gdowiec Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Wziōn diŏboł akcyźnika Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Za dŏwne, dŏbre dni Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Burns Robert, przekł. Syniawa Mirosław Zielōny sit jak las Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Butler Yeats William, przekł. Syniawa Mirosław Bele co mie ôdciōngnōńć może Dante i inksi Silesia Progress 2014
Butler Yeats William, przekł. Syniawa Mirosław Dni tańcowanych już niy ma Dante i inksi Silesia Progress 2014
Butler Yeats William, przekł. Syniawa Mirosław Klōntwa Adamowa Dante i inksi Silesia Progress 2014
Butler Yeats William, przekł. Syniawa Mirosław Pojakymu starziki szmyrgla mieć niy majōm? Dante i inksi Silesia Progress 2014
Butler Yeats William, przekł. Syniawa Mirosław Polityka Dante i inksi Silesia Progress 2014
Bystroń Jan Wzory języka O mowie polskiej w dorzeczy Stonawki i Łucyny w Księstwie Cieszyńskim Akademia Umiejętności 1885
Cardenal Peire, przekł. Syniawa Mirosław Las amairitz, qui encolpar las vòl Dante i inksi Silesia Progress 2014
Cardenal Peire, przekł. Syniawa Mirosław Un sirventes novel vuelh comensar Dante i inksi Silesia Progress 2014
Cardenal Peire, przekł. Syniawa Mirosław Una ciutatz fo, no sai cals Dante i inksi Silesia Progress 2014
Chlebik Franc Jak wyglōndŏ utopiec Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1910
Chlebik Franc Jeszcze ô utopcu Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1910
Chlebik Franc Meteōr Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1910
Chlebik Franc Ô kupcu Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1910
Chlebik Franc Ô wasermōnie abo utopcu Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1910
Chlebik Franc Ô zaklyntym zwiyrzyńciu Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1910
Chrōmik Jōn Ô utopcu Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1911
Chrōmik Maryjanna Amyn, zjadła baba kamiyń Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Chrōmik Maryjanna Bez tã brzeżynckõ wieś Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Chrōmik Maryjanna Bōł jedyn krōl, a mioł pryncesã, co w ni siedzioł czart Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Chrōmik Maryjanna Byli jedni kaczmŏrze mieli dwoje dzieci Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Chrōmik Maryjanna Byli trze chmoterkowie, co w gniewie pomrzeli Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Chrōmik Maryjanna Był jedyn wdowiec, mioł troje dzieci Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Chrōmik Maryjanna Chodziły dziewczyny na przōndki Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Chrōmik Maryjanna Jedyn pachołek dycki słyszoł Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Chrōmik Maryjanna Kto chce po niemiecku sie nauczyć Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Chrōmik Maryjanna Pozdrōwcie mu jōm tã mojã miłõ Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Chrōmik Maryjanna Śniło mi sie dziocho ô tobie Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Chrōmik Maryjanna W Kandrzinie jedna kobiyta szła na pole Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Chrōmik Maryjanna W niedzielã rano drobny deszcz padoł Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Cofała Kaśka Podciepek Izydor Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Cowley Abraham, przekł. Syniawa Mirosław Piykność Dante i inksi Silesia Progress 2014
Ćišinski Jakub Bart, przekł. Syniawa Mirosław Prŏwda i poezyjŏ Dante i inksi Silesia Progress 2014
Ćišinski Jakub Bart, przekł. Syniawa Mirosław Serbskŏ mŏwa Dante i inksi Silesia Progress 2014
Ćišinski Jakub Bart, przekł. Syniawa Mirosław W podzimnym powichrze Dante i inksi Silesia Progress 2014
de Castro Rosalía, przekł. Syniawa Mirosław Dziouszyn pŏciyrz Dante i inksi Silesia Progress 2014
de Castro Rosalía, przekł. Syniawa Mirosław Rzykanie do banie Dante i inksi Silesia Progress 2014
de Cavaillo Gui, przekł. Syniawa Mirosław Do mantla mojego Dante i inksi Silesia Progress 2014
Delus Daniel Jedyn krōl jechoł i trefiōł Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Delus Daniel Michoł Helmis tyn rŏz zamiłowoł sie Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Dickens Charles, przekł. Kulik Grzegorz Godniŏ Pieśń Silesia Progress 2017
Długosz Pejter Banik chce nazŏd na Ślōnsk Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Czeskŏ liga 2018/19 – fusbalŏrze ze Ślōnska poznali już plan Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Dziyń Jedności Kaszubōw Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter GKS Jastrzymbie ôdpadło – pōłfinały stojōm fest Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Gōrnik Zŏbrze poznoł przeciwnika we europejskych pucharach Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Gōrnoślōnski finał we hokeju Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Kōniec śledztwa skuli mordu birgermajstra Dietera Przewdzinga Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Kōniec ślōnskij historyje ôd Banika Ôstrawa? Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Marek Mucha Majstrym Europy U 18 w ciepaniu ôszczepym Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Miroslav Klose ôdebroł honorowe ôbywatelstwo Ôpolŏ Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Na gōrnoślōnskich szpilplacach i lodowiskach 2018 03 11 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Na gōrnoślōnskich szportplacach 2018 03 18 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Na gōrnoślōnskich szportplacach 2018 03 25 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Na gōrnoślōnskich szportplacach, 2018 04 02 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Na gōrnoślōnskich szportplacach, 2018 04 08 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Na gōrnoślōnskich szportplacach, 2018 04 22 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Na gōrnoślōnskich szportplacach, 2018 04 29 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Na gōrnoślōnskich szportplacach, 2018 05 06 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Na gōrnoślōnskich szportplacach, 2018 05 13 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Na gōrnoślōnskich szportplacach, 2018 05 20 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Na gōrnoślōnskich szportplacach, 2018 05 27 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Na gōrnoślōnskich szportplacach, 2018 07 22 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Na gōrnoślōnskich szportplacach, 2018 07 29 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Na gōrnoślōnskich szportplacach, 2018 08 07 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Na gōrnoślōnskich szportplacach, 2018 08 12 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Na grnoślōnskich szportplacach, 2018 04 15 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Nojczynstsze nazwiska we Kraju Morawskoślōnskim Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Nowy tryner we Baniku Ôstrawa – Bohumil Páník Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Ôd dzisiej ślōnsko morawski finał hokeja ô majstra ligi Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Ôstatnie mrozy – dejcie pozōr we Kraju Morawskoślōnskim Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Przeglōnd gōrnoślōnskich szpilplacōw i lodowisk 2018 03 04 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Przeglōnd tydnia na gōrnoślōnskich szpilplacach #2 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Przeglōnd tydnia na gōrnoślōnskich szpilplacach Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Silesia Rybnik drugŏ we finale Pucharu Europy Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Ślōnske manszafty we europejskych pucharach w sezōnie 2018/19 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Światowy Majsterszaft we hokeju na Ślōnsku Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Targi sztrōmu i wody – E World 2018 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Trziniec i Tychy poznały manszafty ze Ligi Majstrōw Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Turawa nowŏ sztreka przi Jeziorze Strzednim Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Umorzyniy śledztwa skuli mordu birgermajstra Dietera Przewdzinga Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Wyrōwnany piyrszy szpil ZAKSY ô Final Four Ligi Majstrōw Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter ZAKSA we Final Four! Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Długosz Pejter Znōmy wyniki I etapu na bojka po ślōnsku Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Dobis Jōzef Jesiynne prace na roli Polskie teksty gwarowe z ilustracją dźwiękową Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1960
Du Fu, przekł. Syniawa Mirosław Nadzieja na zezimku Dante i inksi Silesia Progress 2014
Du Fu, przekł. Syniawa Mirosław Niymocny kōń Dante i inksi Silesia Progress 2014
Du Fu, przekł. Syniawa Mirosław Papagaj Dante i inksi Silesia Progress 2014
Du Fu, przekł. Syniawa Mirosław Pieśń ô trzcinie ściepniyntyj z chałpy bez podzimny wiater Dante i inksi Silesia Progress 2014
Du Fu, przekł. Syniawa Mirosław Pisanŏ dziyń po tym, jak zaczōn sie podzim Dante i inksi Silesia Progress 2014
Du Fu, przekł. Syniawa Mirosław Rzōndki ô jedbŏwnicach i zbożu Dante i inksi Silesia Progress 2014
Du Fu, przekł. Syniawa Mirosław Rzōndki ô stu utropach w kupie Dante i inksi Silesia Progress 2014
Du Fu, przekł. Syniawa Mirosław Wczas stŏwōm Dante i inksi Silesia Progress 2014
Du Fu, przekł. Syniawa Mirosław Wysiŏdka nad rzykōm Dante i inksi Silesia Progress 2014
Dyrna Ferdynand Jyndrys Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1908
Dzierżawa Bogdan Rzyka Sumina, szyroko rozlŏtŏ po barzolatych łōnkach 2008
Dzierżawa Bogdan Utopek z Wielopola Oldprint 1995
Dzierżawa Bogdan Z biegiem Rudy Itatis 2002
Farnik Ernest Dwa Niymcy Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1908
Farnik Ernest Iste Roki Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1908
Farnik Ernest Przewracanego Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1908
Gajdzica Jura Nieco z kroniki Cieszęśki 1819
Gil Karol Cygōn i farŏrz Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1907
Golaś Jōn Johan Tuż jedyn krōl mioł dwōch synōw Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Gołōmb Piotr Michoł kulawy idzie na tŏrg ze Schodnie na Ôzimek Wybór polskich tekstów gwarowych K. S. Jakubowski 1929
Gołōmb Piotr Spōmniynia ô dŏwnyj gospodarce Gwara Schodni i okolicy Ossolineum 1955
Grim Emanuel Skōnd sie wziyni cygōni? Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1908
Grŏbizna Kasper Jedna kobiyta miała ciotuchã Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Grŏbizna Kasper Kech jŏ był małym synkym Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Grŏbizna Kasper Przydzie sie do młodego pana Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Grŏbizna Kasper Tach był małym synkym miołech kosã drewnianõ Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Grzeczel Ignac Terŏz ludzie idōm do Ameriky Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Grzesik Ewa Bojka ô zōmkach Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Grzesik Ewa Dziyń Kobiet Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Grzesik Ewa Jak dobrze sztartnyć do sezōnu Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Grzesik Ewa Jarmark na Granicy Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Guzy Staś Jak sie jedyn żynił Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Guzy Staś Jakech był przy wojsku Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Guzy Staś Ke pōki co wolność Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Guzy Staś Kech w polu stŏli Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Gwoździowŏ Berta Żniwne Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1930
Hahn H. Parada w Cieszynie Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1936
Hanak Helyna Przemōwiynia i zwyczaje weselne Polskie teksty gwarowe z ilustracją dźwiękową Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1960
Heczko Karol Ô świyntym Pietrze i Panu Jezusie Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1910
Hofman Jadwiga Pasła Kasia za stodołōm kaczyczki Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Horacy, przekł. Syniawa Mirosław Ôda I, XI Dante i inksi Silesia Progress 2014
Horacy, przekł. Syniawa Mirosław Ôda I, XXV Dante i inksi Silesia Progress 2014
Horacy, przekł. Syniawa Mirosław Ôda II, VIII Dante i inksi Silesia Progress 2014
Horacy, przekł. Syniawa Mirosław Ôda II, XIV Dante i inksi Silesia Progress 2014
Jachymczik Johan Byli dwa ludzie mieli jednego synka Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Jelyń Edward Pamiyntnik Edwarda Jelyń 1930
Jesienin Siergiej, przekł. Syniawa Mirosław Chachŏr Dante i inksi Silesia Progress 2014
Jesienin Siergiej, przekł. Syniawa Mirosław Czŏrny czowiek Dante i inksi Silesia Progress 2014
Jesienin Siergiej, przekł. Syniawa Mirosław Pieśń ô psie Dante i inksi Silesia Progress 2014
Jesienin Siergiej, przekł. Syniawa Mirosław Spowiydź chachara Dante i inksi Silesia Progress 2014
Jesienin Siergiej, przekł. Syniawa Mirosław Sztyrdziyściny Dante i inksi Silesia Progress 2014
Jesienin Siergiej, przekł. Syniawa Mirosław Кто я? Что я? Только лишь мечтатель Dante i inksi Silesia Progress 2014
Jesienin Siergiej, przekł. Syniawa Mirosław Мне осталась одна забава Dante i inksi Silesia Progress 2014
Jesienin Siergiej, przekł. Syniawa Mirosław Я обманывать себя не стану Dante i inksi Silesia Progress 2014
Jōna Franc Tak był jedyn zehrodnik blisko krōlewskygo pałacu Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Jōna Franc Wesely, Brzeźce Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Jōnek Swaczyna Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 2018-03-11 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Swaczyna Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 2018-03-18 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Swaczyna Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 2018-03-25 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Swaczyna Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 2018-04-01 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Swaczyna Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 2018-04-08 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Swaczyna Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 2018-04-15 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Swaczyna Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 2018-04-22 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Swaczyna Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 2018-05-06 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Swaczyna Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 2018-05-20 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Swaczyna Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 2018-06-03 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Swaczyna Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 2018-06-10 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Swaczyna Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 2018-06-17 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Swaczyna Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 2018-06-24 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Swaczyna Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 2018-07-01 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Swaczyna Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 2018-07-22 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Swaczyna Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 2018-08-05 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Swaczyna Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 2018-08-12 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Swaczyna Niy ma nadziyje dlŏ ludzkości, 2018-03-04 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Swaczyna Niy ma nadziyje dlŏ ludzkości #2 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Swaczyna Niy ma nadziyje dlŏ ludzkości #3 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Swaczyna Niy ma nadziyje dlŏ ludzkości #4 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Jōnek Tōmasz Na grubie przed piyńćdzisiōnt lŏt Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1930
Jurczyk Jakōb Ach mōj Boże, co mie teskno Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Jurczyk Jakōb Byli trze kmotrowie Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Jurczyk Jakōb Był jedyn krōl, zrobił gościnã Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Jurczyk Jakōb Jakech jŏ szeł kole tich wrat Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Jurczyk Jakōb Kukawka kukŏ Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Jurczyk Jakōb No tōż byli młodzi ludzie Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Jurczyk Jakōb Tōż był jedyn ôwczŏrz Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Kadłubek Zbigniew Listy z Rzymu Silesia Progress 2012
Kara Franc Był jedyn młyn Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Kassner Mōnika Miano kocik brzmi zŏcnie Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kaufmann Klaudiusz Co by my zrobiyli bez Babōw? Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kaufmann Klaudiusz Czy Ślōnzŏki bydōm kej podobni do Islandczykōw? Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kaufmann Klaudiusz Kej sie zaczynŏ eutanazyjŏ? Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kaufmann Klaudiusz Kej sie zaczynŏ starojść Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kaufmann Klaudiusz Skōnd sie biere hejt Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kaufmann Klaudiusz W co sie ôblykajōm wegany Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kawulŏk Jōn Jak sie dŏwnij uprawiało rolõ Polskie teksty gwarowe z ilustracją dźwiękową Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1960
Keats John, przekł. Syniawa Mirosław Ô śmierci Dante i inksi Silesia Progress 2014
Keats John, przekł. Syniawa Mirosław When I have fears that I may cease to be Dante i inksi 2014
Keats John, przekł. Syniawa Mirosław Why did I laugh to-night? No voice will tell Dante i inksi Silesia Progress 2014
Klajnert Wilym Bōł jedyn krōl tyn mioł trzech synōw dwōch było mōndrich a jedyn bōł gupi Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Koelling Hermann Prośliccy abo jak pōn Wilhelm Koelling byli 12 lot pasterzym w Proślicach Druk. Grass, Barth i Sp 1887
Kokot Maryja Jedyn krōl mioł bardzo szumnõ siostrã Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Kokot Maryja Śpiywka Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Kokot Maryja Że jedna baba to miała dwie cōry Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Konstandinos, przekł. Syniawa Mirosław Petru Kawafis Dōm z zŏgrodōm Dante i inksi Silesia Progress 2014
Konstandinos, przekł. Syniawa Mirosław Petru Kawafis Duszyczki ôd starzikōw Dante i inksi Silesia Progress 2014
Konstandinos, przekł. Syniawa Mirosław Petru Kawafis Miasto Dante i inksi Silesia Progress 2014
Konstandinos, przekł. Syniawa Mirosław Petru Kawafis Namalowane Dante i inksi Silesia Progress 2014
Konstandinos, przekł. Syniawa Mirosław Petru Kawafis Sztyry ściany mojyj izby Dante i inksi Silesia Progress 2014
Konstandinos, przekł. Syniawa Mirosław Petru Kawafis Zdrzadło w antryju Dante i inksi Silesia Progress 2014
Kopeć Jōn Szczepōn Ô piniōndzach zapadniyntych Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1908
Koszelka Mertina Był jedyn krōl a tyn mioł jednã cerã Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Koszelka Mertina Był jedyn krōl tyn dostoł wojny Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Koszelka Mertina Był jedyn pōn a był bardzo nie mocny Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Kowalczyk Barbara Jedyn krōl mioł trzech synōw Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Kowalczyk Floryjōn Bōł jedny masarski towarzisz Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Kowalczyk Floryjōn Bōł jedyn ôciec mioł trzech synōw Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Kowalczyk Floryjōn Jedyn ôwczŏrz mioł jyno jednego syna Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Kowalczyk Zuzka A te co latoś było to se ôstawiōł Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Kowol A. Zatonica Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1934
Krōl Augustyn Był chłop, mioł jednygo syna Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Krōl Franc To był jedyn chłop Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Krōlowŏ Gertruda Ôdpust na Biskupicach Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1932
Kryłow Iwan, przekł. Syniawa Mirosław Koczkodanica i bryle Dante i inksi Silesia Progress 2014
Kryłow Iwan, przekł. Syniawa Mirosław Mrowiec Dante i inksi Silesia Progress 2014
Kryłow Iwan, przekł. Syniawa Mirosław Szczuka i kot Dante i inksi Silesia Progress 2014
Kryłow Iwan, przekł. Syniawa Mirosław Świnia pod dymbym Dante i inksi Silesia Progress 2014
Kryłow Iwan, przekł. Syniawa Mirosław Wilk i byrcŏk Dante i inksi Silesia Progress 2014
Kulik Grzegorz Bez gipsdekã wyniōs mobilniŏki i tablety Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Carl Ulitzka poslunsku.eu poslunsku.eu 2012
Kulik Grzegorz Co zrobić ze ślōnskōm gŏdkōm? Uczmy sie ôd inkszych Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Do wicu zazwōniōł, iże we kościele je bōmba Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Dziyń Ôjczystyj Mŏwy Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Dziyń smogowy. 7 lutego jeżdżymy za darmo Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Facebookowŏ katastrofa. Jak z portalu wylŏły sie dane 50 milijōnōw ludzi Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Familijŏ von Tiele-Winckler poslunsku.eu poslunsku.eu 2012
Kulik Grzegorz Historyjŏ w 1000 słōw: Bytōm do kōńca XIV stoleciŏ Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Historyjŏ w 1000 słōw: III powstanie Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Historyjŏ w 1000 słōw: Niypodległy Ślōnsk, p. I Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Historyjŏ w 1000 słōw: ôstatnie lata niypodległości i hołd czeski Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Historyjŏ w 1000 słōw: Polski Ślōnsk i piyrsze lata podziału (1000-1180) Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Historyjŏ w 1000 słōw: Ślōnsk – Krŏj Baskōw 3:4 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Historyjŏ w 1000 słōw: Ślōnsk ôd czasōw rzimskich do 1000 roku Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Jak blisko sōm my miynsa z laboratorium? Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Jak lepij gŏdać po ślōnsku Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Jak sroge firmy dbajōm ô naszã gŏdkã Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Jak to po co, Pani Synatorko? Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Jakŏ ta ślōnskŏ gŏdka mŏ być? Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Kaj szukać wiadōmości ô gŏdce w internecie Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Kino Kuźnia we Muzeum Ślōnskim Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Klŏsztōr Kamilianōw we Tarnowskich Gōrach poslunsku.eu poslunsku.eu 2012
Kulik Grzegorz Luksymburg poslunsku.eu poslunsku.eu 2012
Kulik Grzegorz Marzana Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Mogliby my skōńczyć z tym „eli”? Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Na co nōm korpus gŏdki abo kōniec szamanizmu Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Pałac w Rybnyj poslunsku.eu poslunsku.eu 2012
Kulik Grzegorz Papieske uznanie dlŏ ślōnskigo jynzyka Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Piszczek we jedynŏstce wszech czasōw BVB Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Piszymy po naszymu. Co z tymi kryskami i szlaczkami? Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Polterabynd poslunsku.eu 2013
Kulik Grzegorz Problym ślōnskich słownikōw Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Rebelijŏ czeskŏ i lisowczyki poslunsku.eu poslunsku.eu 2012
Kulik Grzegorz Sami poslunsku.eu poslunsku.eu 2012
Kulik Grzegorz Skōnd sie wziōnła ślōnskŏ gŏdka? Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Skrōł narkotyki w pudełku po strzewikach Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Szamanizm ślōnskij gŏdki Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Ślōnski matriarchat wczorej a dzisiej poslunsku.eu poslunsku.eu 2012
Kulik Grzegorz Ślōnski to gwara Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Ślōnskŏ gŏdka – już jynzyk abo jeszcze gwara? Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Ślōnskŏ Partyjŏ Regiōnalnŏ pisze do Prymiera Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Ślōnzŏk grŏ we fusbal poslunsku.eu poslunsku.eu 2012
Kulik Grzegorz Tarnogōrski Karłuszowiec poslunsku.eu poslunsku.eu 2012
Kulik Grzegorz Walyntynki poslunsku.eu poslunsku.eu 2013
Kulik Grzegorz Wynus z Ôpawy mŏ 6000 lŏt Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Zielno Biksa w Radlinie Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulik Grzegorz Zōmek w Starych Tarnowicach poslunsku.eu poslunsku.eu 2012
Kulik Grzegorz Zōmek w Toszku poslunsku.eu poslunsku.eu 2012
Kulik Grzegorz Zŏpiski ôd Jury Gajdzice z Cisownice z 1819 roku, part I Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Kulisz Jōzef Dobry Pōn Bōg doł nōm mŏwã ślōnskõ 2010
Kulisz Jōzef Jak sie mogã starać ô ôbchowanie ôjcowyj mŏwy? 2009
Kyńdzior Johan Ô Madeji Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Kyńdzior Johan Ô magicznym miechu i duchach Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Larysz Rynata O naszyj ślōnski rzōndzyniu Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Larysz Rynata O świantyj Florianie i kowŏlach Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Larysz Rynata Rozprŏwki ô Głogōwku i ôkolicach Dzierżysławice Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Larysz Rynata Rozprŏwki ô Głogōwku i ôkolicach Na łōnce ktorŏ nazywŏ se „Ślōnsk” Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Larysz Rynata Rozprŏwki o Gogōwku i ôkolicach Glinianŏ Gōrka Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Larysz Rynata Rozprŏwki ô Gogōwku i ôkolicach Na rajtferdzie do piekła Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Li Bai, przekł. Syniawa Mirosław Dziewiōnty z piyńdziesiyńciu dziewiyńciu staromodnych wierszy Dante i inksi Silesia Progress 2014
Li Bai, przekł. Syniawa Mirosław Jak żech piōł przi miesiōnczku Dante i inksi Silesia Progress 2014
Li Bai, przekł. Syniawa Mirosław Jak żech pocieszoł sōm siebie Dante i inksi Silesia Progress 2014
Li Bai, przekł. Syniawa Mirosław Jak żech poszoł nawiydzić taoistycznego kapłana na gōrze Daitian, alech go biy trefiōł Dante i inksi Silesia Progress 2014
Li Bai, przekł. Syniawa Mirosław Jak żech stoł nocōm przi gōrskij świōntyni Dante i inksi Silesia Progress 2014
Li Bai, przekł. Syniawa Mirosław Ô Yuan Danqiu, co je w gōrach za pustelnika Dante i inksi Silesia Progress 2014
Li Bai, przekł. Syniawa Mirosław Rzōndki ô jasnym starym miesiōnczku Dante i inksi Silesia Progress 2014
Li Bai, przekł. Syniawa Mirosław Sosna u ôkna ôd połednia Dante i inksi Silesia Progress 2014
Li Bai, przekł. Syniawa Mirosław Wrōny po nocy krakajōm Dante i inksi Silesia Progress 2014
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Francek Fyrtok Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Gŏdka Klachuli Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Walek Brōzda Kocynder Kocynder 1921
Ligoń Stanisław Walek Brōzda Kocynder Kocynder 1922
Ligoń Stanisław Za co Karlik w szkole dostoł? Kocynder Franciszek Miądowicz 1920
Ligoń Stanisław Złŏ żōna Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1929
Lizōń Mŏrcin Bōnŏpart był krōlym francuskim Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Lizōń Mŏrcin Jedyn chłop mioł dwanŏście synōw Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Lizōń Mŏrcin Jedyn krōl mioł bardzo piyknõ pryncesã Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Lizōń Mŏrcin Tyn furmōn to był wielki brykŏrz Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Lysko Alojzy Duchy Wojny, t. 1: W koszarach pod szczytami Alp Wydawnictwo Śląsk 2008
Lysko Alojzy Duchy Wojny, t. 2: W bunkrach wału atlantyckiego Wydawnictwo Śląsk 2009
Lysko Alojzy Duchy Wojny, t. 3: W okopach frontu wschodniego Wydawnictwo Śląsk 2010
Lysko Alojzy Duchy Wojny, t. 4: W objęciach śmierci Offsetdruk i media sp.z o.o. 2011
Lysko Alojzy Duchy Wojny, t. 5: W udręce nadziei Offsetdruk i media sp.z o.o. 2014
Lysko Alojzy Duchy Wojny, t. 6: W przekleństwie kalectwa Offsetdruk i media sp.z o.o. 2016
Łysek Jōn Jako gorol lyczył prosien Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1907
Mac Giolla Meidhre Brian, przekł. Syniawa Mirosław Sōnd ô pōłnocy Dante i inksi Silesia Progress 2014
Mac Piarais Pádraig Anraí, przekł. Syniawa Mirosław Rebelijŏ Dante i inksi Silesia Progress 2014
Mac Piarais Pádraig Anraí, przekł. Syniawa Mirosław Wandrus Dante i inksi Silesia Progress 2014
Majster Klymyns Jedyn chłop jechoł do lasa Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Mandelsztam Osip, przekł. Syniawa Mirosław За то, что я руки твои не сумел удержать Dante i inksi Silesia Progress 2014
Mandelsztam Osip, przekł. Syniawa Mirosław Мне стало страшно жизнь отжить Dante i inksi Silesia Progress 2014
Mandelsztam Osip, przekł. Syniawa Mirosław О небо, небо, ты мне будешь сниться! Dante i inksi Silesia Progress 2014
Mandelsztam Osip, przekł. Syniawa Mirosław Это все о луне только небылица Dante i inksi Silesia Progress 2014
Mandelsztam Osip, przekł. Syniawa Mirosław Я в хоровод теней, топтавший нежный луг Dante i inksi Silesia Progress 2014
Mandla Zofijŏ Wilku Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Mandla Zofijŏ Z Francyje jedzie Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Mansfeld Emanuel U ty pański dziywki Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Mansfeld Emanuel Wy mularze nie spowodni Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Mansfeld Emanuel Zeprali sie krawczycy Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Marek Pawoł Ô czowieku, co bōł diŏbłōm przedany Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1911
Marek Pawoł Ô zaklyntyj ksiynżnyj Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1910
Marek Ywangelista, przekł. Zbigniew Kadłubek Ywangeljo wedug świyntego Marka Fabryka Silesia Regionalny Instytut Kultury 2013
Melōn Mŏrcin Babylon Berlin… abo Niymce poradzōm Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Melōn Mŏrcin Bojka ô trzech nacyjach Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Melōn Mŏrcin Klachule ze Zowodzio – Etos i hologramy Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Melōn Mŏrcin Klachule ze Zowodzio Niy bydzie niypodległego Ślōnska ale… Polski hned tyż niy bydzie Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Melōn Mŏrcin Kōmisorz Hanusik i Sznupok Silesia Progress 2015
Melōn Mŏrcin Kōmisorz Hanusik. Umrzik w szranku Silesia Progress 2017
Melōn Mŏrcin Kōmisorz Hanusik. We tajnyj służbie ślōnskij nacyje Silesia Progress 2015
Melōn Mŏrcin Kōmisorz Hanusik Silesia Progress 2014
Melōn Mŏrcin Paddy i Hyjdla Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Melōn Mŏrcin Żōłte szlajfki na Ramblach Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Michejda Ôskar Podanie ô krōlu polskim Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1934
Micynŏ Utrŏpy Micyny Bytōm to niy hasiŏk Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Micynŏ Utrŏpy Micyny Kapitan Ameryka a sprawa-ślōnskŏ Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Micynŏ Utrŏpy Micyny Polskŏ misja ôlimpijskŏ Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Micynŏ Utrŏpy Micyny Szlus ze śpiywaniym Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Micynŏ Utrŏpy Micyny Utrŏpa z dynkmalami Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Micynŏ Utrŏpy Micyny Wachtyrz nōm sie przidŏ Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Micynŏ Utrŏpy Micyny Wegetariaskŏ plaga Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Mistral Frederic, przekł. Syniawa Mirosław Do naszego nŏrodu Dante i inksi Silesia Progress 2014
Mōndla Jakōb Krōl, Omar i jabka Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Mōndla Jakōb Trzech zbōjnikōw Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Mōndla Jakōb Z Miedznyj Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany A we Tworkowie a Roszkowie to tyż jest to samo Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Ach, mōj Boże nojmilejszy Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Bōł jedyn kowŏl, jechoł po wangle Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Bōł jedyn krōl a mioł dcerã Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Bōł jedyn krōl mioł wielki ôgrōd Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Bōł jedyn krōl tyn mioł trzech synōw Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Bōł jedyn szlachcic w jednyj wsi Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Buchciczka siołka jedna tu Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Byli dwa kmotrowie a byli ôba bardzo hudobni Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Byli dwa ludzi, ci szli rŏz społym na szpacyr Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Byli trze wandrowni Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Byli trze wojŏce Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Był jeden chłop ten mieł trzech sinōw Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Był jedyn chłop chałupnik Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Był jedyn gospodŏrz, tyn sobie sobie strasznie ściōnżōł Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Był jedyn kral tyn mieł pryncesu hrubie szwarnu Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Był jedyn krōl gdowcym mioł jednã cōrkã Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Był jedyn ôwczarczyk umiyniōł sobie iść na wander Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Był jedyn pōn, był bardzo mōndry Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Był też w Jarowniowie jedyn robotny człowiek Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Był to jedyn krōl, mioł trzi princesy Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Była jedna matka miała siedmiu synōw Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Było dwōch bratōw jedyn był bogaty a drugi był ubogi Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Było dwu bratōw Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Chopcy z Niezdrowic Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1930
Niyznany Dobry dziyń mamulku dobry dziyń Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Ej chmielu chmielu po płocie sie pniesz Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Ej stojã jŏ pod ôkynkym serduszko mi mdleje Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Ej wyniesłychmy marzaneczki ze wsi Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Gdybych miała skrzydła jak ta jaskulinka Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Gŏjik, Radziōnkōw Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Jak diŏboł po starego Kirsza na bryczce przijechoł Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1934
Niyznany Jak jŏ klōski warzōł Gwara Schodni i okolicy Ossolineum 1955
Niyznany Jak jŏ se tōmpnã Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Jak sie chlyb piece Gwara Schodni i okolicy Ossolineum 1955
Niyznany Jak sie kołŏc piece Gwara Schodni i okolicy Ossolineum 1955
Niyznany Jak to dŏwniyj było u chałupnika Gwara Schodni i okolicy Ossolineum 1955
Niyznany Jakech jechoł ôkoło wrōt Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Jarmak w Grecu Gwara Schodni i okolicy Ossolineum 1955
Niyznany Jechoł krōl ze sugōm Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Jedna matka miała jednego synka Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Jedni ludzie to byli bardzo ubodzy Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Jedni ludzie to byli bardzo ubodzy Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Jednymu wilkowi sie bardzo zachciōwało człowieczego miynsa Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Jedyn bardzo piōł a kobiytã biōł Gwara Schodni i okolicy Ossolineum 1955
Niyznany Jedyn krōl mioł pryncesã Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Jedyn młodi sin był ôd swojego ôjca do światu posłani Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Jedyn mody krōl ôdebroł krōlestwo Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Jedyn ôjciec mioł dziewiyńcioro dzieci Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Jedyn ôjciec mioł jednygo syna wrōżōł se ze co by go uczić dać Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Jedyn pōn mieł princesu Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Jedyn tacik z matkōm Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Jedyn też mioł trzech synōw Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Jedyn wilk szeł ku liszce Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Jeszcze nie siejecie ani nie ôrzecie Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Kulało sie jabko z gōrki do ulicy Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Kupiymy my zielōnego harnasu Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Lecioł gołōmbek bez zielōny dōmbek Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Listek szkolŏrza do ôjca 1826
Niyznany Mamulko moja boli mie głowa Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Mamulko moji sōm malyrze Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Miała matka trzi cōry a ôna była chorŏ Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Miedzy dwōma gōreczkama Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Mynarczyk szoł do wandru Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Myśliwiec i psy Gwara Schodni i okolicy Ossolineum 1955
Niyznany Na brzeżeckim polu Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Na migōrze biołŏ rōża jŏ ji urawć niy mogã Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Nasza marzaneczka rosła Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Ne choć ześ ti dō mnie bo to podarymnie Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Ô Herrnhutach Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Ô jednym krajczim a ô jedziynkyj cerze jednyj hebammy Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany O Marzano krasna Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Ô pijŏkach Gwara Schodni i okolicy Ossolineum 1955
Niyznany Ôbrŏbiali cieślowe drzewo Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Ôjcze nasz Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Ôkoluśko miasta Byczyny Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Ôna prawi weksum walde ham zy fajer hojczek Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Ôtōż tak było ta w jednym młynie Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Pani na pokucie Gwara Schodni i okolicy Ossolineum 1955
Niyznany Piyrszego mŏja Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Piyrszy śpatenśtich Gwara Schodni i okolicy Ossolineum 1955
Niyznany Placz a narzykani predykantuw ze Ślonska wygnanych w Namysłowskim kraju po 1654
Niyznany Podanie o założeniu kościoła w Karniowie na cesarkiyj stronie Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Popod mostym wōnny kwiŏtek Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Pŏtka Gwara Schodni i okolicy Ossolineum 1955
Niyznany Powiydz piyrszy rŏz Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Praniy Gwara Schodni i okolicy Ossolineum 1955
Niyznany Przed tym tu kaj dōmym jest gnŏtek Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Robota w polu i we stodole Gwara Schodni i okolicy Ossolineum 1955
Niyznany Starŏ wymiynkarka Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Szeł jedyn rŏz mysliwiec Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Szli dwa na kermasz Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Szli rŏz dwa chłop Niemcy Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Szła dziewczyna do kościoła Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Ta pryncesa miała sto talarkōw Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Toch była w Gaci służyła Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Tōż był jedyn siedlŏk Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Trupiŏ gowa Gwara Schodni i okolicy Ossolineum 1955
Niyznany Tu w Krziżanowicach jest prawo pacholcze Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Tuż był jedyn ôjciec mioł syna Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Tuż był jedyn pustelnik Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Tuż tejż był jedyn tacik Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Ty moja kochanko nie rōbżesz mi tygo Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany U naszego ôjca stała sie biyda Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany W Drszławiu ale to uż bardzo dŏwno Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany W Jarowniowie mieł jedyn chłop gōńsiora Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany W jedny wsi był pōn Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany W jednym państwie mieli dwoje dzieci Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany W marzanõ niedzielã Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany W mojym ôgrōdeczku ciecze wodziczka Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany W piyrwyjszych czasach żili dwoje ludzi Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany W pruskim kraju służyli trze wojŏcy Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany W Sziwałdzie ci mudrzi Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Wesely Gwara Schodni i okolicy Ossolineum 1955
Niyznany Wieczōr przi piyrzu Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1932
Niyznany Wysoki dōmeczek jeszcze wyższŏ fara Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Za starich czasōw swati Pietr chodził Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Zaszła do ôgrōdku skłōniła głōweczkã Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Zdrawaś Maryja Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Niyznany Zniesiyni pańszczizny Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1934
Niyznany Żywi zjŏd nieżywego Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Neblik Stanisław Bania fojerman.pl 2013
Neblik Stanisław Bogocz fojerman.pl 2012
Neblik Stanisław Dwa kolory fojerman.pl 2005
Neblik Stanisław Dziwej sie, dziwej fojerman.pl 2008
Neblik Stanisław Fojerman a pies Kuba fojerman.pl 2006
Neblik Stanisław Frajer fojerman.pl 2004
Neblik Stanisław Fraszka za flaszka fojerman.pl 2012
Neblik Stanisław Godōw Na kole zamiast cugym Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Neblik Stanisław Gustla a Fridek fojerman.pl 2006
Neblik Stanisław Jajko z gruczóm, abo lisozaur fojerman.pl 2011
Neblik Stanisław Jest taki miejsce fojerman.pl 2004
Neblik Stanisław Kōmōnijo Lynki fojerman.pl 2012
Neblik Stanisław Kozani fojerman.pl 2012
Neblik Stanisław Król rekinów – Bajtel I fojerman.pl 2011
Neblik Stanisław Lepszy je fojerman.pl 2014
Neblik Stanisław Lepszy? fojerman.pl 2014
Neblik Stanisław Małpica fojerman.pl 2006
Neblik Stanisław Moji mali przociele fojerman.pl 2008
Neblik Stanisław Moji trefy z Janym Pawłym II fojerman.pl 2006
Neblik Stanisław Na drab fojerman.pl 2008
Neblik Stanisław Na gładko fojerman.pl 2008
Neblik Stanisław Na okrōngło fojerman.pl 2008
Neblik Stanisław Na przimo fojerman.pl 2012
Neblik Stanisław Na szkubani fojerman.pl 2008
Neblik Stanisław Na zdrzadło fojerman.pl 2008
Neblik Stanisław Na zolyty fojerman.pl 2008
Neblik Stanisław Nic, a nic fojerman.pl 2008
Neblik Stanisław Nie poradza fojerman.pl 2008
Neblik Stanisław Noga a szczewik fojerman.pl 2008
Neblik Stanisław O Maryjce i staruszce z lasa fojerman.pl 2006
Neblik Stanisław O owieczce z jednym uchym fojerman.pl 2006
Neblik Stanisław O rómpli fojerman.pl 2008
Neblik Stanisław O spadajóncej gwiozdce z nieba fojerman.pl 2006
Neblik Stanisław Ô ślōnskim hymnie moji trzi grosze Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Neblik Stanisław Ô tym, czy Nacyna we Rybniku je czystōm rzykōm Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Neblik Stanisław O tym, jak żech pochōd na 1 moja zawar fojerman.pl 2014
Neblik Stanisław Osioł fojerman.pl 2007
Neblik Stanisław Plastuś fojerman.pl 2006
Neblik Stanisław Polityk a błozyn fojerman.pl 2008
Neblik Stanisław Rōżnica fojerman.pl 2014
Neblik Stanisław Sowy fojerman.pl 2008
Neblik Stanisław Studziynka w Jónkowicach fojerman.pl 2006
Neblik Stanisław Ta moja Grabowina fojerman.pl 2006
Neblik Stanisław Tank na glanc fojerman.pl 2014
Neblik Stanisław Tref Ślónzoków i Velorexów w Górkach Wielkich fojerman.pl 2008
Neblik Stanisław Trownik a betón fojerman.pl 2008
Neblik Stanisław W hołdzie fojerman.pl 2008
Neblik Stanisław W hołdzie fojerman.pl 2014
Neblik Stanisław Wadziyły sie Ruda z Nacynóm fojerman.pl 2007
Neblik Stanisław Wiela woży piniondz? fojerman.pl 2014
Neblik Stanisław Wygodny fojerman.pl 2006
Neblik Stanisław Zómek a klucz fojerman.pl 2008
Neblik Stanisław Żniwowani fojerman.pl 2006
Neblik Stanisław Życi na Górnym Ślónsku, czyli historia prawdziwo fojerman.pl 2006
Ôbelkōn Werōna Ty Jasiu na dobry Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Oleś A jak pudziesz na zŏlyty niy symuj ty mycki Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Oleś Jedzie pōn z maślōnkōm Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Oleś Jŏ polŏka nie lubiła Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Oleś Kogo prosza a galoty nasze wrōble żerōm Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Oleś Przysłali naszych do waszych Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Oleś Siedzi wrōbel na desce Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Ôlszak Rafał Ô czŏrnym Jurku fabryckim Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1934
Ôlszak Rafał Ô Francku Gongorze Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1937
Ôlszak Rafał Ô Pańszczŏrzu, kery mioł prorockigo ducha Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1933
Pan Joś W Rachowicach przy miasteczku tam był farŏrz Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Pan Joś Wilczek łōnczkym kosi Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Piecha Stanisław Ô utopcach Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1931
Piechaczek Szczepōn Podanie ô dwuch wyndrownych Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1934
Pilchowa Maryjŏ Ô bandurkach abo nocznicach, ka sie piniōndze suszōm i inszych strachach Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1933
Pitasowa Elżbiyta Wesele na ślōnsku Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1930
Polak Katarzyna 10 powodów, skuli kerych trza ciś na Erasmusa Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Polak Katarzyna Maściorka ô zieliniorstwie. Jako to wypucować puca ze smogu Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Polak Katarzyna Warzynie na haju Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Polŏk Jerzy Ô czŏrnej ksiynżnej Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1908
Polŏk Johan Jedyn ôciec mioł trzech synōw Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Probosz Jurzi Biydnŏ Wilija Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1931
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu 10 lŏt za bōmbōny Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu 41. Miyndzynŏrodowy Rajd Wozideł Zabytkowych Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu 75. Tour de Pologne zaś przejedzie bez Gōrny Ślnsk Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Archeologowie w Bytōmiu znŏjdujōm dalsze zabytki Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Babski cōmber na Bykowinie Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Bajtle, kere przajōm Hajmatowi Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Banōm na wōnskich glajzach z Rud do Rybnika Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Bytōm: chcioł sie zabić, uretowali go szandarzi Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Bytōm narkotyki za 6 tys. złotych we kabzach Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Bytōm szandarzi chyciyli chopa, co ôkradoł groby Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Bytōm znŏdły patrōnã przeciwlotniczõ, tōż wraziyły jã do auta z bajtlym Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Carl von Ossietzky – niymiecki bojownik ô dymokracyjõ Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Chaja na manifestacyji nacjōnalistycznyj w Katowicach Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Chop z Sosnowca jeździōł ôżarty autym po Mysłowicach Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Chorzōw chop trefiōł do heresztu, bo bōł nerwowy Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Chycyni za mord w Ôpolu Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Chycyni złodzieje kōł ze Strumiynia Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Dejmy pozōr w czasie hicy! Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Dōmowŏ plantacyjŏ kōnopi we Tarnowskich Gōrach Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Dynkmal we Warszawie za ślōnske piniōndze Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Dzisiej po połedniu mogm być burze ze gradym Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu ETA przeprosiyła swoje ôfiary przed swojim rozwiōnzaniym Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Falszyrmowe Mistrzostwa Ślōnska we Gliwicach Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Familijne porwanie Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Farmaceuta amatōr handlowoł narkotykami i sterydami Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Feryje nad Ôdrōm w Muzeum Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Festiwal niymieckich horrorōw w Kopalni Guido i na Zōmku w Mosznyj Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Festiwal Produktōw Lokalnych w Tworogu Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu GKS Tychy majstrym Polski we hokeju na lodzie Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Gliwice wyciōngli ôd starki 28 tys. zł Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Gōrnoślōnske Cyntrum Zdrowiŏ Dziecka dostanie 30 milijōnōw Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Groziōł familiji nożym i padoł, iże wysadzi pōmiyszkanie Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Grupa, co żyła z prostytucyje, rozbitŏ Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Handlowali niylegalnymi receptami bez internet Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Handlyrz narkotykōw chycōny we Skoczowie Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu I Rudzke Dyktando Ślōnskij Gŏdki Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu IV Piekarskŏ Noc Ślatujōncych Gwiŏzd Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu IX Kōngres Zwiōnzku Gōrnoślōnskiego – Grzegorz Franki dalyj prezesym Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Jak ôdzyskać dług Nojlepij niy nożym Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Jastrzymbie porwali koła, żeby pojechać po cygaryty Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Karambol na tarnogōrskij ôbwodnicy Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Karciŏrz w Ôstrawie wyciōng ôd kobiyty 220 tys. korōn Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Katowice pedzioł, że podłoży bōmbã na banhofie Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Kokajina za 400 tysiyncy Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Kōnopije indyjske we szranku Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Koszyncin chop spŏlōł budōnek ze gołymbiami we postrzodku Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Krys tarnogōrski chop z Byńdzina porwoł auto i staranowoł wrōta Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Kuczer na fleku Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Kupiōł pōmiyszkanie ze plantacyjōm marihuany Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Lato pod Lipami w Giszowcu Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Latowe kino na placu w Radlinie Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Lubliniec amunicyjŏ na fiszli Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Łukasz Grzybowski majstrym Gōrnego Ślōnska w Riichi Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Moc światowyj i lokalnyj muzyki na festiwalu Colours of Ostrava Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Mŏsz meble z PRL Dej je do muzeum! Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Motōr na jezdni i tōna szczyńściŏ na autobanie A1 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Na fleku z bajtlami Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Na przistanku tankowoł piwo ze tanksztele Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Narkotyki we autobusie z Niymiec Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Niy kożdŏ ōma je fajnŏ Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Niy stanōł do kōntrole i najechoł na szandara Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Niylegalne autōmaty do szpilōw w Katowicach Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Niylegalne szaty i strzewiki w Bytōmiu Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Niylegalnŏ tabaka w Rybniku Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Nowe auta hybrydowe policyje wojewdztwa ślōnskigo Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Nowŏ partyjŏ na Ślōnsku Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu „Ôdłōnczōmy ladowanie Warszawy” – latosi Marsz Autōnōmije Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Ôpity kerowca wjechoł w radiowōz Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Ôpiyli sie we trzech. Jedyn straciōł cołke piniōndze Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Ôpole Baba sprała chopa i porwała mu pijōndze i dokumynta Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Ôstrawa chop myśloł, iże wygroł wielke piniōndze, a to bōł ino śnik Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Ôszust chycōny w Ôrzeszu Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Ôszydzoł hurtownie, wpŏd we zasadzkã Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Ôżarty przejechoł kamrata autym Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Ôżarty wytrzas szybã w autobusie Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Park kulturowy na Rudzie Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Piekary Przedoł 1977 niylegalnych kopiji ger kōmputrowych Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Podpoloł, bo sie gorszōł na swojã dziouchã Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Poednica ze Szlaku Ślōnskij Gŏdki sie znŏdła Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Poleku slow life po naszymu w Pszczynie Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Policyjne działania „Bezpieczny Wikynd” Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Politechnika Ślōnskŏ na przodku rankingu nojlepszych szkōł w Polsce Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Pościg na ulicach Raciborza Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Pościg w Pawłowie za ôżartym kerowcōm Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Pościg we Rogowie i Czyżowicach Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Praczka pseudokibicōw w Tychach Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Prudnik Uretowany kocik Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Przedstawiynie z Galeryje Katowskij nagrodzōne Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Pstrowski sie niy straci Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Raciborscy szandarzi uretowali samobōjcy Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Raubiyrz chycōny dziynki pozorności sōmsiadōw Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Raubiyrz ze nożym i paralizatorym Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Reggae Festiwal we Wodzisławiu w tyn weekynd! Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Rugby to je to Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Rybnicki deptŏk nadgrodzōny Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Rybnik pumptrack i racing we Kamiyniu Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Rybnik zastawiyli ôżartego szofera i zazwōniyli po szandarōw Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Skuter ôdzyskany podwiela posiedziciel sie spōmiarkowoł, że ftoś go ukrŏd Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Sprŏwca faszywego alarmu chycōny Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Srogŏ akcyjŏ policyje we wojewdzwach ślōnskim i małopolskim Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Straciyli prawo jazdy za alkohol i szwōng Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Straciyła uszporowane piniōndze Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Strzaśniyńcie auta ôsobowego ze lastautym pod Koszyncinym Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Sukces Łukasza Grzybowskigo na turnieju madżōnga we Wiedniu Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Sukces ślōnskich szpilerōw madżōnga Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Sukcesy Gōrnoślōnskygo Zwiōnzku Madżōngã Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Synek ze Ślōnska bohaterym szpilu w Strasburgu! Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Szandarzi chyciyli samobōjcy Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Szandarzi przejynli niylegalnõ tabakã Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Szandarzi uretowali samobōjcy Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Szczepiynie liszek na wiosnã Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Szkolŏrka uretowała życie dziousze ze Świdnice Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Szusy i pościg policyjny w Zŏbrzu Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Ślōnsk potrzebuje gospodŏrza! – kōnwyncyjŏ ŚPR Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Ślōnskŏ Partyjŏ Regiōnalnŏ mŏ nowe władze Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Ślōnskŏ Partyjŏ Regiōnalnŏ przedstawiyła liderōw list do syjmiku Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Ślōnskŏ Partyjŏ Regiōnalnŏ zaregistrowanŏ Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Świyncynie jŏdła we strojach rozbarskich Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Tragiczny wypadek w Tarnowskich Gōrach Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Turnieje Madżōnga we Brnie i Graz Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Tworōg ôżartŏ szoferka jechała szlaczkym Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Tychy 230 tys. cygaryt niy mogło być wykurzōnych Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Tychy Niy doł piyszego prawa i wjechoł w druge auto Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Tyscy szandarzi ôdzyskali 5 tysiyncy dolarōw Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Umiyń makulaturã na bilety do Zoo w Ôpolu Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Ustrōnie sprali chopa na wōzyku inwalidzkim Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Wachtyrzowi je pōł roku Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu We Bielsku planujōm drōgã bielskij bŏjki Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Wjechoł na rōndo pod prōnd Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Włōmowoł sie do aut Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Wojsko chce inwigilować myńszości Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Wypadek na grubie Bobrek Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Wypadek w Rybniku Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Wystawa dzieł Anatola Martyniuka we bielskim Zōmku Princōw Sulkowskich Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Wystawa „Ślōnskŏ Szlachta Miyndzy Ślōnskym a Europōm” Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Zapŏlōł sie balōn z ludźmi Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Ze 2 prōmilami we krwi chcioł sprać taksōwkŏrza Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Złodziyj chycōny ôd sōmsiadōw Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Złote Bajtle Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Zniszczōł szpilplac Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Zŏbrze ze bez 2,5 prōmila za kerownicōm Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Zrobiōł sie sztrzylanina na ulicach Mysłowic Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Żory Ôkrŏd swojã starkã Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Redakcyjŏ Wachtyrz.eu Żory porwoł matce mobilniŏk i zaniōs go do lōmbardu Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Salawa Franc Był też to jedyn kupiec a tyn był bardzo bogaty Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Sapotowa Rōża Niydziela ślōnskŏ Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1930
Sikora Adam Na grubie przed piyńćdziesiōnt lŏt Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1930
Skudrzykowŏ A. Ô wasermōnie Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1911
Starŏ kaczmarka Był jedyn kowŏl, co sie rŏd napił Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Starŏ kaczmarka Jedyn krōl to tyż niy mioł dzieci Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Staszko Podanie ô czarownicy Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1911
Stawŏrz Bartolomaeus Był jedyn krōl a jedyn był kowŏl Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Steuer Feliks Bojky Dialekt Sulkowski Polska Akademia Umiejętności 1934
Steuer Feliks Czarownica Wybór polskich tekstów gwarowych K. S. Jakubowski 1929
Steuer Feliks Krzciny Dialekt Sulkowski Polska Akademia Umiejętności 1934
Steuer Feliks Mynŏrka z zbōnicy Wybór polskich tekstów gwarowych K. S. Jakubowski 1929
Steuer Feliks Ô robocie Dialekt Sulkowski Polska Akademia Umiejętności 1934
Steuer Feliks Ô Sulkowie Dialekt Sulkowski Polska Akademia Umiejętności 1934
Steuer Feliks Ôstatni gwoździŏrz Księgarnia i Drukarnia Katolicka S.A. 1935
Steuer Feliks Pozdrowiynia Dialekt Sulkowski Polska Akademia Umiejętności 1934
Steuer Feliks Przypowiejści a śniky Dialekt Sulkowski Polska Akademia Umiejętności 1934
Steuer Feliks Rok kojścielni Dialekt Sulkowski Polska Akademia Umiejętności 1934
Steuer Feliks Śmierć Dialekt Sulkowski Polska Akademia Umiejętności 1934
Steuer Feliks Weseli Dialekt Sulkowski Polska Akademia Umiejętności 1934
Steuer Feliks Z naszyj ziymie ślōnskij Księgarnia i Drukarnia Katolicka S.A. 1935
Steuer Feliks Zwierzynta Dialekt Sulkowski Polska Akademia Umiejętności 1934
Syniawa Mirosław Ôd tumacza Dante i inksi Silesia Progress 2014
Syniawa Mirosław Ôd tumacza Spōmnijcie sie Tamowã Klaczkã Silesia Progress 2016
Szewczyk Marcin Silesia Noir Silesia Progress 2015
Szkapcik Franc Do kościoła chodziwała Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Szkapcik Franc Poszli szewcy do Leżnice Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Szkapcik Franc Szli ludkowie na kalwaryjõ Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Szkapcik Franc Zagrajcie mi lender nowy Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Szklŏrz Ambroży Listek do princa Jurzigo II 1574
Szyma Rafał 5. diktand ślōnskij gŏdki Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Dolnoślōnskie przewodniki abo lekcyjŏ polskości Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Dominika Jarczok na mistrzostwach we Finlandyji Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Gry planszowe w Opolu i w kraju morawsko-śląskim Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Irlandyjŏ, abo jak niy retować gŏdki Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Leanderka Silesia Progress 2017
Szyma Rafał Marsz Autōnōmije 2018 (zdjyńcia) Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Miechowice 1945-2018 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Ôd soboty do soboty: 03.03.2018 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Ôd soboty do soboty: 05.05.2018 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Ôd soboty do soboty: 07.04.2018 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Ôd soboty do soboty: 10.03.2018 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Ôd soboty do soboty: 12.05.2018 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Ôd soboty do soboty: 14.04.2018 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Ôd soboty do soboty: 17.03.2018 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Ôd soboty do soboty: 26.05.2018 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Ôd soboty do soboty: 28.04.2018 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Ôd soboty do soboty #2 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Ôd soboty do soboty: 31.03.2018 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Ôd soboty do soboty #3 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Ôd soboty do soboty #4 Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Ôd soboty do soboty Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Potrzebujymy prŏwdy. Gŏdka z Carlesym Puigdemontym Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Profesōr Sławek abo problym z welōnkiym Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Rafał Szyma: Tajymnice ślōnskich lasōw Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Rafał Szyma: Wiyszać ta fana abo niy? Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Silesia on Board – gry planszowe w GOP Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Ślōnski jynzyk – ślōnskŏ gwara – bōmby Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Szyma Rafał Zaś to samo. Ô ankiecie ŚPR a ŚR Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Świerkiewicz Edward Polŏk w Ślōnsku, lebo dwŏ wachtŏrze w jednyj dziedzinie Pawoł Stalmach 1856
Thoreau Henry David, przekł. Syniawa Mirosław Napis na dynkmalu świata Dante i inksi Silesia Progress 2014
Tōmaszek Antōnia Chodzimy na przōndki do gospodŏrza Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Tōmaszek Antōnia W sobotã, co sie już nie należało robić Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Tōmaszek Szymōn A terŏz weselu ugrdyncynia przez kartki policyje Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Tōmaszek Szymōn Jedna baba starŏ chodziła do lasa Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Tōmaszek Szymōn Jedyn siodłŏk niy mioł tylko jednego syna Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Tōmaszek Szymōn Lublinech widzioł Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Tōmaszek Szymōn Michołkowice tak sōm znaleziōne abo znajdziōne Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Tōmaszek Szymōn W Michowskim lesie nasi ôjcowie nōm ôsprawiali Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
vom Walde Philo, przekł. Syniawa Mirosław Biyda-Lud Dante i inksi Silesia Progress 2014
von Eichendorff Joseph, przekł. Syniawa Mirosław Forbaj Dante i inksi Silesia Progress 2014
von Eichendorff Joseph, przekł. Syniawa Mirosław Kej piejōm kokoty Dante i inksi Silesia Progress 2014
von Eichendorff Joseph, przekł. Syniawa Mirosław Na ôtwartym morzu Dante i inksi Silesia Progress 2014
von Eichendorff Joseph, przekł. Syniawa Mirosław Przecã niy chcieli żeście nic inkszego Dante i inksi Silesia Progress 2014
von Eichendorff Joseph, przekł. Syniawa Mirosław Spōmniynie Dante i inksi Silesia Progress 2014
von Eichendorff Joseph, przekł. Syniawa Mirosław Starość Dante i inksi Silesia Progress 2014
von Eichendorff Joseph, przekł. Syniawa Mirosław Wegwajzer Dante i inksi Silesia Progress 2014
von Eichendorff Joseph, przekł. Syniawa Mirosław Zimowŏ nocka Dante i inksi Silesia Progress 2014
Vrchlický Jaroslav, przekł. Syniawa Mirosław Angelus Silesius Dante i inksi Silesia Progress 2014
Vrchlický Jaroslav, przekł. Syniawa Mirosław Bōg Dante i inksi Silesia Progress 2014
Vrchlický Jaroslav, przekł. Syniawa Mirosław Dante Dante i inksi Silesia Progress 2014
Vrchlický Jaroslav, przekł. Syniawa Mirosław Horacy Dante i inksi Silesia Progress 2014
Vrchlický Jaroslav, przekł. Syniawa Mirosław Latarnia diogynesowa Dante i inksi Silesia Progress 2014
Vrchlický Jaroslav, przekł. Syniawa Mirosław Sōm my jak ziŏrnie… Dante i inksi Silesia Progress 2014
Wawrzyczek Joachim Wilk w butach Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1936
Widera Irek Brif spod hołdy Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Widera Irek Pociorek ślōnskigo szrajbera Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Widera Irek Zielōny listek a inksze Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Wieczorek Grzegorz Co tam rzegoce we krzipopie 2010
Wieczorek Grzegorz Ô snożność naszyj mŏwy 2010
Wrōbel Matus Do krōla Salamōna krōlowa Saby Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Wrōbel Matus Jak jedyn ôciec mioł trzy cery Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Wrōbel Matus Jedyn myśliwiec w Piekarach w Lipce Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Wrōbel Matus Jedyn syn mioł ôjca co mu gospodarstwo ôddoł Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Wrōbel Matus Kech to mioł przed weselym srynkowiny Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Wrōbel Matus Starzy ludzie powiadali Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Wylężek Teodor Bojka ô Skarbniku Wybór polskich tekstów gwarowych K. S. Jakubowski 1929
Wylężek Teodor Poświyncynie naszego nowego kościoła Wybór polskich tekstów gwarowych K. S. Jakubowski 1929
Wyńdzioch Johan Rŏz były dwoje dzieci szkolarsky Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Zajōnc Mōnika Amerykańsko bala Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Zajōnc Mōnika Amerykańsko drugo poprawka Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Zajōnc Mōnika Amerykańsko mamōna Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Zajōnc Mōnika Amerykańsko sużba zdrowio Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Zajōnc Mōnika Amerykańsko wolność religijno Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Zajōnc Mōnika Ô Amerykańskich piōnierach lotnictwa Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Zajōnc Mōnika Ô Amerykańskich poczōntkach Wachtyrz.eu Silesia Progress 2018
Zanella Giacomo, przekł. Syniawa Mirosław Nad skamiyniałōm muszlōm w mojyj werkszteli Dante i inksi Silesia Progress 2014
Zawada Pawoł Kolera Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1929
Zawada Pawoł Kōmeta Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1929
Zawada Pawoł Lyn Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1931
Zawada Pawoł Mōnolog ôd Jōna Łyska Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1930
Zawada Pawoł Nŏczynie gōralske Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1931
Zawisza Oskar Bŏjki ô utopcu z ôkolic Strumiynia Zaranie Śląskie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1912
Zimnik Matyjas Jedni ludzie bardzo starzi niy mieli żŏdnych dzieci Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Zimnik Matyjas Jedni ludzie mieli dzieci a mieli wielkã biydã Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Zimnik Matyjas Jedni myśliwcy to mieli jednego syna Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Zimnik Matyjas Jedyn chłop robił na polu Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Zimnik Matyjas Jedyn pōn jechoł przez wieś Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Zimnik Matyjas Jedyn siodłŏk mioł granicã przi pańskim dworze Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Zimnik Matyjas No tōż była jedna dziocha Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Zimnik Matyjas Przed tym Pudōm Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Zimnik Matyjas Ptŏka sie poznŏ Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901
Zimnik Matyjas Szeł wojŏk do wojska Powieści ludu polskiego na Śląsku Akademia Umiejętności 1901