Aneks:Koczwara - Kilka wyrażeń ludowych z Małych Kończyc koło Zebrzydowic na Śląsku

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Słownik ôpublikowany ôd Jana Koczwary we cajtōngu „Lud” nr XVIII 1912. Wszysko je podane we ôryginalnyj formie, tak we ślōnskij kolumnie, jak tyż we polskij.

ślōnski polski
Alojs Alojzy; imię męskie
Babiczka akuszerka, położna
babuć wieprzek; Świnia; często używanym jest frazes: „Wiwat! Niech żyje babuć w klotce!", jeśli się ktoś z nieodpowiednim dowcipem wyrwie
barzéna błoto; oparzelisko; trzęsawisko
bibrówka brusznica; rodzaj jagody leśnej, podobnej z wyglądu do borówki
blamborzyć mówi sie tak o bulgocącej wodzie; bulgotać
błecha pchła
bocuń bocian
buchta rodzaj bułki, upieczonej z delikatnej pszennej mąki
burmister burmistrz
cent cetnar
cera córka
cerziczka córeczka
cesta droga; gościniec
chałupnik gospodarz, mający własne obejście
chwost ogon
ciérń krzak; tarnina
ciongnonć sie iść precz; wyrażenia: „Ciong sie", używa się wtedy, gdy ktoś nieproszony do czegokolwiek się wmiesza
czert dyabeł; czart
czorownik człowiek, mogący duchy wywoływać, lub zaklinać; czarnoksiężnik
cztericet czterdzieści
czternost czternaście
djobeł szatan; zły duch
dudłać narzekać; skarzyć się ciągle na coś; zrzędzić
duszéczka pokutująca dusza zmarłego człowieka
dwacet dwadzieścia
dwanost dwanaście
dwasta dwieście
dycki zawsze; ciągle; bez ustanku
dzichówka plachta, služaca do noszenia trawy
dziedzina wieś sama, w odróżnieniu od dworu
dziéża cebrzyk, w którym się zarabia ciasto
dziwać sie przypatrywać się; oglądać coś
dźwirze drzwi
fana chorągiew; sztandar
fara plebania
farorz proboszcz
ferun przezwisko; nie dający spokoju; napastujący; piorun
fojt wójt
forśtant naczelnik stacyi
frajer kawaler, starający się o rękę panny
gadzina drób, ptactwo
gazda bogaty chłop, mający własną chałupę i grunt, a nie odrabiający pańszczyzny
golon kawaler
golonka panna na wydaniu
gonsionka gąsienica
gospoda dom zajezdny; karczma
gospodzki właściciel domu zajezdnego
gronotny tęgi; tuczny
gruch przezwisko; nieokrzesany i gburowaty chłopiec lub też dziewczyna
gudłaj przezwisko; przekorny; niedołęga
hahar przezwisko; włóczęga; gdy pociąg jedzie w stronę Krakowa, na wschód, wtedy dzieci wołają: ,,Z Haharami do Krakowa", naśladując głos i takt wybuchającej pary i dymu z komina lokomotywy
hawirz górnik; każdy człowiek zajęty przy kopalni, głównie przy kopalni węgla kamiennego
hebama akuszerka; położna
hneda wnet; wkrótce
hnetki zaraz; niedługo
Hunys Janek; Jasiek; zdrob. imię męskie
Idem ide; czestem jest wyrazenie: „Dzi wen!“, jeśli się chce kogoś natrętnego odpędzić; w 3 os. czasu przeszł. niedok., jak n. p. we formie: „"On szoł", występuje temat odmienny
Janiczek świetlik Świętojański; Janeczek zdrob. imię męskie
jelinka jelonek, owad, siadający tylko na dębach
Johan Jan; imię męskie
Johanna Joanna; imię żeńskie
kadłubek klatka dla szpaków, zbita z sześciu deszczułek, z niewielkim, okrągłym otworem w Środku; nazwa studni źródlanej, zrobionej z jednego kloca drzewnego, bez pokrycia od wierzchu i z małym, okrągłym otworem z boku, dla przeciekania zbytecznej wody
kel kapusta włoska
kelerub brukiew, roślina warzywna
kiery który
klebecić pleść niestworzone rzeczy
klebeta dužo gadajaca kobieta
klebetnica baba mieląca językiem
klebetnik zrzęda; gaduła
klenkanie czas, w ktörym na Anioł Pański dzwonią
kludzić prowadzić; wieść; we formie zwrotnej: „Kludzić sie* znaczy tyle, co iść; chodzić
Kłobuk kapelusz; we wyrażeniu: „Kłobuk cukru“, znaczy to tyle, co głowa cukru
kłobuczek czapeczka
kminić kłamać; blagować
knajtek przezwisko; wyrostek; smarkacz
kokot kogut; zdrobniałe : „kokotek“ stužy na oznaczenie lokalnego pociągu, kursującego między Piotrowicami, niedaleko od Małych Kończyc leżącą wsią a Frysztatem, miastem powiatowem
kole koło; przy
kolorz kołodziej
komornik mieszkający u jakiegoś bogatszego gospodarza
komorne wynajęte mieszkanie
konać dokonać czegoś, dokazać
kos ptak kos; we frazesie: „Ta baba, to kos” oznacza to tyle, co cięty; nie w ciemię bity
krumpieć trzeszczeć; uginać się
krupiczniok pewien rodzaj pieczywa, zrobionego z mąki pszenicznej grubej, tartej na żarnach z pośpiechem
krziż krzyż
kubiéta kobieta zamężna
kuckać kaszieć
kuckanie kaszel, duszenie się
kwit okowita; spirytus; wódka
kwok karpiel, roślina pastewna
kyrczeć tak mówią, gdy kwoka siedząc na ziemi, z cicha gdera; pomrukiwać
lagromentnik przezwisko; rozpustnik; zły człowiek
lagromentnica zepsuta kobieta; bezwstydnica
lajer katarynka do grania
lajerka kobieta, grająca na katarynce
lajermon kataryniarz
lajermonka baba, grająca na katarynie
leśnik duch leśny
Lojska Alojzya; imię żeńskie
luto smutno; wyrażenie: „Luto mi”, oznacza tyle, co lituję się nad kimś
lutość żal; smutek; litość
maciczka mateczka, matka
mamona duch zwodzący
maryjonek majeranek, roślina warzywna
maszyna kolej żelazna; pociąg
mentel motyl
mienij mniej
młónek tartak; piła drzewna
mora duch, nachodzacy ludzi we śnie
możno możliwe
muter matka
muterka mateczka
nima nie; frazes: „Nima možno“ oznacza cos niemožliwego
nocznica duch, zwodzacy ludzi; ćma nocna
uobrazek figura, lub tež obraz jakiegoś Świętego, lub Świętej, stojącej przy drodze
uolmaryja szafa z przyborami kuchennemi; Śpiżarnia
uomotać omamić kogoś
uopica małpa
uopowożyć sie odważyć się; poważyć się
uostropiec drąg z drzewa z wystającymi po bokach kołkami, służący do suszenia siana
uowczorz pastuch owiec
uowiezina mięso wołowe
uoźrały upity, pijany
paterek ksiądz; proboszcz
pieron piorun
pieroński przeklęty; przezwisko
plasnonć plusknąć we wodzie
plumps wykrzyknik, gdy coś do wody wpadnie
podziwać sie patrzeć się, oglądać się
porzat już; ciągle
przekludzić przeprowadzić; we formie zwrotnej: „Przekludzić sie“ znaczy to tyle, co przeprowadzić się
przi przy
przijdem przyjdę; idę; w 3 os. czasu przeszł. dokon., jak n. p. we wyrażeniu. „Chłop prziszoł”, występuje inny temat
przikludzić przyprowadzić; przywieść
puczyć kręcić; jeśli ktoś powie: „Puczy mnie w brzuchu”, to znaczy to tyle, że on ma bół żołądka
rechtur kierownik szkoły
réż żyto
rozpajdzony rozogniony; ognisty; płomienny; palący się
ryma katar
rzékać modlić się
rzékanie modlitwa
saframentnik przezwisko; przeklętnik ; bezbożnik
sérkorz fabrykant serów
sfol rozmysł: wyrażenie: „Na sfol“ oznacza tyle, co z rozmysłem, na schwał
siedlok chłop, mający własną posiadłość ziemską
skoczka pchła
skrzot przezwisko; mały dzieciak
skrzotek przezwisko; smarkacz; malec
slepiec bak koński; giez
sozawica sadzawka, w ktörej zwykle znajduje sie wielka, drewniana skrzynia z rybami na rozplodnienie; z tej skrzyni przenoszą potem młode rybki do właściwego stawu
spanie śpiączka
starość kłopot; staranie się
starzyczka babka
starzyk dziadek
stela stąd
strom drzewo
sturkać popychać
strzachaty wielki; szeroko rozpostarty
strzykać pluć; ziać czemś
strzyżek mała mysz polna, z wydłużonym nieco pyszczkiem
swaczyć jeść wogóle; spożywać podwieczorek
swaczyna jedzenie w ogóle; podwieczorek
synek chłopiec; synek
szatka chustka na głowę, ozdobiona kolorowymi deseniami, lub też zupełnie pojedyncza i biała
szkolnik uczeń
szkolniczka uczennica
sztreka tor kolejowy
szuścieć szumieć; robić hałas, przypominający szelest liści
szwarny piękny; zgrabny
szwestka drobna śliwka
szykowny zgrabny; prędki
takowny taki; tak wielki
telki taki; tak dužy; przystowia: „Telkie jabko za grejcor” używa sie wtedy, gdy się coś komuś nie uda
trawnica płachta, służąca do noszenia trawy
trzi trzy
trzicet trzydzieści
trzinost trzynaście
trzista trzysta
uczyciel nauczyciel
utopiec duch wodny
użrać ukąsić; ugryźć
wanielik ewangelik
wasermon duch wodny
wen precz
wielgi wielki; wyrażenie: „Wielgie nobożeństwo” oznacza sumę w kościele
wkludzic wprowadzic; we formie zwrotnej: „Wkludzić sie” ma to znaczenie wprowadzić się
wula wola; chęć; frazes: „Po wuli”, oznacza tyle, co chętniej; po dobroci
wykludzić wynieść; we formie zwrotnej : „Wykludzić sie” znaczy to tyle, co wyprowadzić się
wyrch szczyt; piętro; strych
zaburzyć zastukać
zakludzić zaprowadzić
zażbluchać zabulgotać
zowidka córka naturalna, pochodząca z nieprawego małżeństwa
Źrzadło zwierciadło
źwiérz zwierzę
żbluchać bulgotać; mówią tak wtedy, gdy na wodzie pokazują się bańki, pękające przy zetknięciu się z powietrzem i wywołujące tem pewnego rodzaju osobliwy dźwięk
żymła rodzaj bułki z żytniej mąki, pieczonej zazwyczaj tak, że się ich po kilka naraz w jednym szeregu trzyma.