Aneks:Słownik - Zaranie Śląskie nr 1/1930

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Słowa zebrane we „Zaraniu Śląskim” nr 1/1930. Wszysko je podane we ôryginalnyj formie, tak we ślōnskij kolumnie, jak tyż we polskij.

ślōnski polski
bechnóć runąć
betlejka gśl. lub betlymek ciesz. szopka
brutfóń-anie lub brutfania, anie brytfana
butyra naczynie duże z drzewa, u góry szersze, w którem robi się ser
cieslica-e siekiera
cichrać wełnę rozciągać zbitą wełnę
corek-u małe ogrodzenie z desek
chamręzi-io chruście,
czepańsko, a lub czepóń, i głowa pogardliwie
czuch, u niemiły zapach, smród
czyrpok, oka czerpak, naczynie drewniane
dyrbać trząść
dźwiyrze, i drzwi
gążew, żwi ogniwo łańcucha
gielata-ty naczynie drewniane, u góry węższe, do którego się doi mleko
gorzoła, y wódka
gmyrać gmerać
gmeć-i kiść
hakliwy delikatny, czuły, obrażliwy
halbijka, i drewniane naczynie dla psa lub prosiaków
heczeć wpatrywać się w coś bezmyślnie
hławny nadzwyczajny
hnet, hnetka, hnedziutko wnet, zaraz
iść do legieru iść na spoczynek
hyrtoń, onia szyja, krtań, kark
jyny tylko
jasień, enia jesion
klog, u ciecz z cielęcego żołądka do kwaszenia mleka
kalnioczka, i mętna woda
kajsi gdzieś
klepocz, ocza młotek
kierchów, owa cmentarz
koszor, ora ogrodzenie dla owiec
kowiorko, a mały staw
krymplować wełnę czyścić wełnę na zagiętych drucikach
kuniyrować dokuczać
kwit lub kwitula wódka, gorzałka
lónzochowity suchotniczy
łach, a próžniak
losek, u lasek
lómp-a smyk, utracjusz
meluzyna, y istota nieziemska
mocka dužo, wiele
mora, y ćma
mrowiec, a mrówka
niewieda niewiadomo
niesucy niezdolny
obóńka, i płaska beczułka drewniana
odbyrknóć odbijać się (gazy z żołądka)
osztychać się kim wstydzić się za kogoś, wstręt czuć do kogoś
ograbka, i ułamek
odkiel odkąd
otępno posępno
okruszyć lub skruszyć np. okruszyło go = ciarki mu przeszły po grzbiecie
otrzepać otrząść
pajta, y rudera
piyrko piórko
pijok gardziel
piznóć uderzyć
pawłacz, czi chór, galerja w kościele
poleśnik, a placek ziemniaczany, pieczony na listku kapuścianym
porlawy žmudny, zabierający dużo czasu
porwóz powróz
pódž haw chodž tutaj
posel dotąd
praszywa żaba ropucha
póńść pójść
prziplichcić się starać się do kogoś zbliżyć
przociel dalszy krewny
pyrdelónka zupa powstająca przy obwarzaniu kiszek
pyrlik, a młot duży
rufiacki bluźnierczy
ryszawy rudy
sakóm pikóm albo sakómpak razem, w całości
sklagać zbić w jedną masę
sóndek, ka beczułka
śniat leśny, śniatu pień drzewa
u śniatu u samej ziemi, u spodu
szeregarze gśl., tragarze ciesz. belki powały
tróm, u pień, kłoda
uplągnąć się urodzić się, wyraż. pogardliwe
szolontać się szamotać się w tańcu
szkuwity kosmyki włosów
wytlany spróchniały
wyzyzować wyglądać z poza czegoś
zadziwać się zapatrzeć się
zaboczyć się nachmurzyć się
zabyć się zadumać się
zmortwieć zamrzeć
zdrzyć usilnie wpatrzeć się
zgrzutać zgrzytać
żywobyci, cio życie