cuzamyn

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Etymologijŏ do dodaniŏ.

Wymŏwa

AS: [cuzãmỹn]

Przisłōwek

cuzamyn przisłōwek

 1. społym
  • 2011, Alojzy Lysko, Duchy Wojny: W objęciach śmierci
  Po fryśtyku zebrali nos cuzamyn.
  Idōm cuzamyn do kupy i łoba śpiywajōm.

uwŏgi:

Popularne ôd kōńca XX stolecio ôd polskigo cuzamen do kupy.

ôdmiana:

 • niyôdmiynne

synōnimy:

 1. społym, razym, do grōmady

antōnimy:

 1. ôsobno

Inksze jynzyki

 • angelski: together
 • czeski: dohromady, pospolu, společně, spolu
 • francuski: ensemble
 • hiszpański: a la vez, juntamente, junto, junto con
 • niymiecki: zusammen
 • polski: razem
 • ruski: вкупе, вместе