dać sie

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Ze prasłowiańskigo *dati, ze prabałtosłowiańskigo *dṓˀtei, ze praindoeuropejskigo *dédeh₃ti

Wymŏwa

AS: [dać śe]

Czasownik

dać sie czasownik dokōnany

 1. Pozwolić sie pokōnać.
  • 2016, Gazeta Ustrońska
  Kiery kocur doł sie chycić, wrażowałach go do tej torby.
 2. Być możliwym do zrobiyniŏ.
  Potrzebne sōm dwie kurki, co snoszōm biołe jak śniyg jajuszka. A to dŏ sie zrobić.
 3. zaczōńć
  • 1955, Piotr Gołąb, Gwara Schodni i okolicy
  Jŏ sie rankŏwy ôd kosule zawinōn i doł sie do tarciŏ.

ôdmiana:

ôdmiana: dać sie
forma liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
1 ôs. 2 ôs. 3 ôs. 1 ôs. 2 ôs. 3 ôs.
bezôkolicznik dać sie
czas prziszły dōm sie dŏsz sie dŏ sie dōmy sie dŏcie sie dadzōm sie
czas przeszły
m dołch sie,
dołech sie,
doł żech sie
dołś sie,
dołeś sie,
doł żeś sie
doł sie dalimy sie,
dalichmy sie
daliście sie,
dali żeście sie
dali sie
ż dałach,
dała żech sie
dałaś,
dała żeś sie
dała sie dałymy sie,
dałychmy sie
dałyście sie,
dały żeście sie
dały sie
n dałoch sie,
dało żech sie
dałoś sie,
dało żeś sie
dało sie
tryb rozkazudej sieniych dŏ siedejmy siedejcie sieniych dadzōm sie
czas zaprzeszły m bōłch doł sie,
bōłech doł sie,
bōł żech doł sie
bōłś doł sie,
bōłeś doł sie,
bōł żeś doł sie
bōł doł sie byli my dali sie,
bylichmy dali sie
byliście dali sie,
byli żeście dali sie
byli dali sie
ż byłach dała sie,
była żech dała sie
byłaś dała sie,
była żeś dała sie
była dała sie były my dały sie,
byłychmy dały sie
byłyście dały sie,
były żeście dały sie
były dały sie
n byłoch dało sie,
było żech dało sie
byłoś dało sie,
było żeś dało sie
było dało sie
tryb warunku m bych doł sie byś doł sie by doł sie by my dali sie,
bychmy dali sie
byście dali sie by dali sie
ż bych dała sie byś dała sie by dała sie by my dały sie,
bychmy dały sie
byście dały sie by dały sie
n bych dało sie byś dało sie by dało sie
gerunddanie sie


składnia:

 1. dać sie + bezôkolicznik
 2. dać sie + bezôkolicznik
 3. dać sie + do + gerund

synōnimy:

 1. pozwolić
 2. iść
 3. wziōńć, zaczōńć

Inksze jynzyki

 • angelski: allow, let, can, start
 • czeski: dovolit, povolit
 • francuski: laisser, accorder, accorder
 • hiszpański: dejar, permitir, conceder
 • italijański: lasciare, permettere
 • niymiecki: gestatten, zulassen, erlauben
 • polski: dać się, pozwolić
 • ruski: разрешать, позволять, разрешать, позволять
 • słowacki: dovoliť, povoliť
 • ukrajiński: дозво́лити