dziŏć sie

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Ze prasłowiańskigo *děti, praindoeuropejskigo *dʰéh₁ti.

Wymŏwa

AS: [ʒ́oć‿śe], [ʒ́ou̯ć‿śe] (ôpol.)

Czasownik

dziŏć czasownik niydokōnany

 1. stŏwać sie, mieć miyjsce
  • 2010, Grzegorz Wieczorek, Co tam rzegoce we krzipopie
  Na mokrich łōnkach, w kanarkach i we krzipopach bez dziyń dzieje se małowiela.
  • 1901, Lucjan Malinowski, Powieści ludu polskiego na Śląsku, cz. 2
  A ôn im znowu wszyjsko padoł, jak sie mu to dzioło przi wojsku.

ôdmiana:

ôdmiana: dziŏć sie
forma liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
1 ôs. 2 ôs. 3 ôs. 1 ôs. 2 ôs. 3 ôs.
bezôkolicznik dziŏć sie
czas terŏźny dziejã sie dziejesz sie dzieje sie dziejymy sie dziejecie sie dziejōm sie
czas przeszły
m dziołch sie,
dziołech sie,
dzioł żech sie
dziołch sie,
dziołeś sie,
dzioł żeś sie
dzioł dziŏlimy sie,
dziŏlichmy sie
dziŏliście sie,
dziŏli żeście sie
dziŏli sie
ż dziołach sie,
dzioła żech sie
dziołaś sie,
dzioła żeś sie
dzioła sie dziołymy sie,
dziołychmy sie
dziołyście sie,
dzioły żeście sie
dzioły sie
n dziołoch sie,
dzioło żech sie
dziołoś sie,
dzioło żeś sie
dzioło sie
tryb rozkazudziej sieniych dzieje siedziejmy siedziejcie sieniych dziejōm sie
czas prziszły m bydã dzioł sie,
bydã dziŏć sie
bydziesz dzioł sie,
bydziesz dziŏć sie
bydzie dzioł sie,
bydzie dziŏć sie
bydymy dziŏli sie,
bydymy dziŏć sie
bydziecie dziŏli sie,
bydziecie dziŏć sie
bydōm dziŏli sie,
bydōm dziŏć sie
ż bydã dzioła sie,
bydã dziŏć sie
bydziesz dzioła sie,
bydziesz dziŏć sie
bydzie dzioła sie,
bydzie dziŏć sie
bydymy dzioły sie,
bydymy dziŏć sie
bydziecie dzioły sie,
bydziecie dziŏć sie
bydōm dzioły sie,
bydōm dziŏć sie
n bydã dzioło sie,
bydã dziŏć sie
bydziesz dzioło sie,
bydziesz dziŏć sie
bydzie dzioło sie,
bydzie dziŏć sie
czas zaprzeszły m bōłch dzioł sie,
bōłech dzioł sie,
bōł żech dzioł sie
bōłś dzioł sie,
bōłeś dzioł sie,
bōł żeś dzioł sie
bōł dzioł sie byli my dziŏli sie,
bylichmy dziŏli sie
byliście dziŏli sie,
byli żeście dziŏli sie
byli dziŏli sie
ż byłach dzioła sie,
była żech dzioła sie
byłaś dzioła sie,
była żeś dzioła sie
była dzioła sie były my dzioły sie,
byłychmy dzioły sie
byłyście dzioły sie,
były żeście dzioły sie
były dzioły sie
n byłoch dzioło sie,
było żech dzioło sie
byłoś dzioło sie,
było żeś dzioło sie
było dzioło sie
tryb warunku m bych dzioł sie byś dzioł sie by dzioł sie by my dziŏli sie,
bychmy dziŏli sie
byście dziŏli sie by dziŏli sie
ż bych dzioła sie byś dzioła sie by dzioła sie by my dzioły sie,
bychmy dzioły sie
byście dzioły sie by dzioły sie
n bych dzioło sie byś dzioło sie by dzioło sie
udzielnik czynnymdziejōncy sie
żdziejōncŏ siedziejōnce sie
ndziejōnce sie
gerunddziōnie sie

synōnimy:

 1. przitrefiać sie

Inksze jynzyki

 • angelski: happen
 • czeski: do dodaniŏ
 • francuski: do dodaniŏ
 • hiszpański: do dodaniŏ
 • italijański: succedere
 • niymiecki: los sein, passieren
 • polski: dziać się
 • ruski: случаться
 • słowacki: do dodaniŏ
 • ukrajiński: відбуватися, діятися