frōnt

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Ôd niymieckigo Front, ôd łaciny frontem.

Wymŏwa

AS: [frȯ̃nt]

Rzeczownik

frōnt rodzaj mynski rzeczowy

 1. (wojsko) rejōn kōntaktu armiji zaangażowanych we kōnflikt ze sobōm
  • 2018, Szczepōn Twardoch Drach, przekł. Grzegorz Kulik
  Keby zachodni frōnt go ino zabiōł, a niy zabiōł i przerzezoł, to ôjciec ôd Caroline mōgby leżeć na niymieckim smyntŏrzu [...]
  • 1955, Piotr Gołąb, Gwara Schodni i okolicy
  - Hm, jechała fōra na frōnt, wojŏk jedzie i śpi, i dwa miechy spadły z fōry.
 2. grōmada partyji abo ôsōb pod jednym spōlnym programym
  • 2016, Bydzie lepij. Jednoaktówki po śląsku
  Jo czytoł w gazetach, jak na ciebie najyżdżali, jak żeś miyszkoł we Francyji, to razym z Paderewskim, tam, kaj zaś on miyszkoł, w Morges, we Szwajcarii, założoł Front przeciw sanacyji.

ôdmiana:

ôdmiana: frōnt
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik frōnt frōnty
dopołniŏcz frōntu frōntōw
cylownik frōntowi frōntōm
biernik frōnt frōnta
nŏrzyndnik frōntym frōntami
pz.: frōntōma
miyjscownik frōncie frōntach
wołŏcz frōncie frōnty
uproszczōny zŏpis
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik frōnt frōnty
dopołniŏcz frōntu frōntōw
cylownik frōntowi frōntōm
biernik frōnt frōnta
nŏrzyndnik frōntym frōntami
pz.: frōntōma
miyjscownik frōncie frōntach
wołŏcz frōncie frōnty

synōnimy:

 1. frōnta

Inksze jynzyki

 • angelski: battlefront, front
 • czeski: fronta
 • francuski: front
 • hiszpański: frente
 • niymiecki: Front
 • polski: front
 • ruski: фронт