i

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Ze prasłowiańskigo *i, ze praindoeuropejskigo *ei.

Wymŏwa

AS: /i/

Spōjnik

i spōjnik

 1. Stawiŏ kole siebie dwa elymynta, co majōm być rozumiane za grupã abo dodŏwać sie do siebie.
  • 1909, Paweł Marek, Ô zaklyntyj ksiynżnyj
  Ta zaklyntŏ ksiynżnŏ musiała spać zawsze w kościele w trōwle. Każdy rŏz ô pōłnocy ôbudziła sie i mōgła jyny piyńć minut chodzić po kościele.
  • 1921, Kocynder
  Z tej uciechy poszli my na kawa i kreple.
  • 2014, Mirosław Syniawa, Dante i inksi
  niy jak cojś cudzego, co prziszło zinōnd, a jak cojś, co sie urodziyło w gŏdce, na kerõ sie tumaczy, i je w niyj naturalne”. Na pytania, jeźli tumaczynia w tyj ksiōnżce sōm prawie take, jak chcioł Luis P
  • 1913, Dziennik Robotniczy
  śnimi poraduje a chtóry nie mo, to se idzie do ruły, a lerazki jeszcze na majluft s koleksami, tako i szychty nie zmitręży a ucieszy się tyż.

synōnimy:

 1. a, a tyż, jak tyż

antōnimy:

 1. ani

frazeologijŏ:

bić sie na życie i śmierć, dzierżeć sie czegoś rynkami i nogami, grŏ i buczy, coś kosztuje piyńć palcōw i piyńć minut strachu, mieć ôczy i uszy ôtwarte, pamiyntać Adama i Ewy, sznurã i na gōrã, tam i sam, tam i nazŏd

Inksze jynzyki

 • angelski: and
 • czeski: a, i
 • francuski: et
 • hiszpański: e, y
 • italijański: e, ed
 • niymiecki: und
 • polski: i
 • ruski: и
 • słowacki: a
 • ukrajiński: й, та, і