kupić

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Ze prasłowiańskigo *kupiti, ze wczesnego prasłowiańskigo *kōpītej, ôd gockigo *kaupjan, ôd pragermańskigo *kaupijaną.

Wymŏwa

AS: [noga]

Czasownik

kupić czasownik dokōnany

 1. dostać coś za piniōndze abo inksze dobra
  • 1964, Feliks Pluta, Dialekt głogówecki
  Jak sie chce chlyb mieć, to trza kwas ôd piekarza kupić, poty go do garca dać, wody nalŏć a mōnki wsuć i rozmiyszać wszycko do kupy.
  • 1930, Edward Jelyń, pamiyntnik
  To pamiyntōm, że mi kupiyli za dwa piyntŏki chlyb, to jest dzisiajszego dnia piyńć groszy.

ôdmiana:

ôdmiana: kupić
forma liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
1 ôs. 2 ôs. 3 ôs. 1 ôs. 2 ôs. 3 ôs.
bezôkolicznik kupić
czas prziszły kupiã kupisz kupi kupiymy kupicie kupiōm
czas przeszły
m kupiōłch,
kupiōłech,
kupiōł żech
kupiōłś,
kupiōłeś,
kupiōł żeś
kupiōł kupiylimy,
kupiylichmy
kupiyliście,
kupiyli żeście
kupiyli
ż kupiyłach,
kupiyła żech
kupiyłaś,
kupiyła żeś
kupiyła kupiyłymy,
kupiyłychmy
kupiyłyście,
kupiyły żeście
kupiyły
n kupiyłoch,
kupiyło żech
kupiyłoś,
kupiyło żeś
kupiyło
tryb rozkazukupniych kupikupmykupcieniych kupiōm
czas zaprzeszły m bōłch kupiōł,
bōłech kupiōł,
bōł żech kupiōł
bōłś kupiōł,
bōłeś kupiōł,
bōł żeś kupiōł
bōł kupiōł byli my kupiyli,
bylichmy kupiyli
byliście kupiyli,
byli żeście kupiyli
byli kupiyli
ż byłach kupiyła,
była żech kupiyła
byłaś kupiyła,
była żeś kupiyła
była kupiyła były my kupiyły,
byłychmy kupiyły
byłyście kupiyły,
były żeście kupiyły
były kupiyły
n byłoch kupiyło,
było żech kupiyło
byłoś kupiyło,
było żeś kupiyło
było kupiyło
tryb warunku m bych kupiōł byś kupiōł by kupiōł by my kupiyli,
bychmy kupiyli
byście kupiyli by kupiyli
ż bych kupiyła byś kupiyła by kupiyła by my kupiyły,
bychmy kupiyły
byście kupiyły by kupiyły
n bych kupiyło byś kupiyło by kupiyło
udzielnik bierny
mkupiōnykupiyni
żkupiōnŏkupiōne
nkupiōne
gerundkupiynie

składnia:

 1. kupić + biernik

antōnimy:

 1. przedać, skalić (potoczne), sprzedać

Frazeologijŏ

Inksze jynzyki

 • angelski: buy
 • czeski: kupit
 • francuski: acheter
 • hiszpański: comprar
 • italijański: comprare
 • niymiecki: kaufen
 • polski: kupić
 • ruski: купить
 • słowacki: kúpiť
 • ukrajiński: купити