los

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Ze postrzodkowowysokoniymieckigo lōz, ôd starowysokoniymieckigo hlōz, ôd pragermańskigo *hlautiz, ôd praindoeuropejskigo *klew-.

Wymŏwa

AS: [los]

Rzeczownik

los rodzaj mynski rzeczowy

 1. zdarzynia we życiu, to jak życie idzie
  • 1984, Augustyn Halotta, Śląskie bery, bojki i opowiastki z dawnych lat
  Chcioł zaroz wrocać do dom, by stamtąd wyruszyć do Krakowa na dalszo nauka, ale los zrządził inaczy, bo jego kroki skierowoł do Padwy, [...]
 2. kartka, kupōn, co decyduje ô wybraniu kogoś
  • 1819, krōnika ôd Jury Gajdzice
  1808 Wyszeł mandat od Cysarza Franca drugiego, żeby w Slonzku a na Morawie tak rzeczoni Langwerzi albo obrońcy Landu zrobi oni byli podle losów, na ktorego los padnie, a tak losy tachnąc musieli yeden. Każdy na ktorego los trefił ten być musioł, a uczył sie mustrungu każdą niedziele po połedniu.
  • 1901, Lucjan Malinowski, Powieści ludu polskiego na Śląsku, cz. 2
  [...] za miestym jest wielkŏ gōra a w tyj gōrze ôkrutny smok a każdorocznie musi dostać s tego miasta jednã pannã na ktōrõ los trefi [...]

ôdmiana:

ôdmiana: los
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik los losy
dopołniŏcz losu losōw
cylownik losowi losōm
biernik los losy
nŏrzyndnik losym losami
pz.: losōma
miyjscownik losie losach
wołŏcz losie losy
uproszczōny zŏpis
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik los losy
dopołniŏcz losu losōw
cylownik losowi losōm
biernik los losy
nŏrzyndnik losym losami
pz.: losōma
miyjscownik losie losach
wołŏcz losie losy

synōnimy:

 1. dolŏ, żywot, powodzynie,
 2. kupōn

Inksze jynzyki

 • angelski: chance, destiny, fate, lot, lottery ticket
 • czeski: osud, kupón, talón
 • francuski: coupon, talon
 • hiszpański: destin, destinée, lot, destino, talón, cupón
 • niymiecki: Los, Schicksal
 • polski: żywot, los, kupon, bon, talon
 • ruski: билет, лотерейный, судьба