miasto

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Ze prasłowiańskigo *město.

Wymŏwa

AS: [mʹi ̯asto]

Rzeczownik

miasto rodzaj nijaki

 1. Trwale i gynsto ôsiedlōny i zôrganizowany teryn.
  • 1929, Gawędy Stacha Kropiciela, Gość Niedzielny
  Co roz to mi sie mniej w tem naszem mieście stołecznem, niby to w Katowicach, podobo
 2. Cyntrum miasta.
  • 1984, Augustyn Halotta, Śląskie bery, bojki i opowiastki z dawnych lat
  Kapistrant wylozł na miasto i po chwili wrócił z trzema ludźmi.
 3. Miyszkańcy miasta.
  • 1964, Feliks Pluta, Dialekt głogówecki
  I to trzi dni wszyscy tańcowali, całe miasto tańcowało z uciechy wielkij, iż modego krōla dostali.
 4. Regyrōnek miasta.
  Trzeja rzeknóć, że szpacyrowani po tej Frysztacki idzie ganc fajnie, bo miasto sie zlitowało i pore roków tymu i wykidało na nióm nowy asfat.

ôdmiana:

ôdmiana: miasto
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik miasto miasta
dopołniŏcz miasta miast
cylownik miastu miastōm
biernik miasto miasta
nŏrzyndnik miastym miastami
pz.: miastōma
miyjscownik mieście miastach
wołŏcz miasto miasta
uproszczōny zŏpis
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik miasto miasta
dopołniŏcz miasta miast
cylownik miastu miastōm
biernik miasto miasta
nŏrzyndnik miastym miastami
pz.: miastōma
miyjscownik mieście miastach
wołŏcz miasto miasta

synōnimy:

 1. grōd, miejscowość, metropolijŏ
 2. cyntrum
 3. magistrat, ratusz

antōnimy:

 1. wieś
 2. dzielnica, przedmieście

Inksze jynzyki

 • angelski: (1.1) city, inner city, town
 • czeski: (1.1) město
 • francuski: (1.1) centre-ville, coeur de la ville, ville
 • hiszpański: (1.1) ciudad
 • italijański: (1.1) città
 • niymiecki: (1.1) Innenstadt, Stadt, Stadtmitte
 • polski: (1.1) miasto
 • ruski: (1.1) город
 • słowacki: (1.1) mesto
 • ukrajiński: (1.1) місто