nauka

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Ze prasłowiańskigo *nauka.

Wymŏwa

AS: [nauka]

Rzeczownik

nauka rodzaj żyński

 1. usystymatyzowanŏ, zweryfikowanŏ i akuratnŏ wiedza
  We drugij połowie piyrszego tysiōncleciŏ niy ino Irlandyjŏ była cyntrum europejskij nauki, ale jeji mŏwa rozchodziyła sie na inksze wyspy.
 2. proces uczyniŏ
  • 1984, Augustyn Halotta, Śląskie bery, bojki i opowiastki z dawnych lat
  Jak spokopił, że Barbara jest pochopno do nauki. sprowadził do jej wieży mądrych rechtorów, kierzy jom ćwiczyli w różnych naukach.
  • 1901, Lucjan Malinowski, Powieści ludu polskiego na Śląsku, cz. 2
  jŏ, kaj matka umarła mi, idã do klasztoru do swojij nauki, dokōńczyć, coch se zamyślōł
 3. wykłŏd we kościele
  • 1934, Feliks Steuer, Dialekt sulkowski
  Przed piyrszōm swołōwkōm je spowiydź, a po piyrszej swołōwce majōm w piōntek naukã.
 4. dorada
  • 1901, Lucjan Malinowski, Powieści ludu polskiego na Śląsku, cz. 2
  Jedyn ôwczŏrz mioł jyno jednego syna i tak go wyuczōł tego samego rzymiosła co ôn sōm był – tyn syn bōł bardzo wielkego dowcipu, co każdõ ôjcowskõ naukã dobrze pojōn.

ôdmiana:

ôdmiana: nauka
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik nauka nauki
dopołniŏcz nauki nauk
cylownik nauce naukōm
biernik naukã nauki
nŏrzyndnik naukōm naukami
pz.: naukōma
miyjscownik nauce naukach
wołŏcz nauko nauki
uproszczōny zŏpis
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik nauka nauki
dopołniŏcz nauki nauk
cylownik nauce naukōm
biernik nauka nauki
nŏrzyndnik naukōm naukami
pz.: naukōma
miyjscownik nauce naukach
wołŏcz nauko nauki

synōnimy:

 1. edukacyjŏ, ciesz. uczynie
 1. dorada

Inksze jynzyki

 • angelski: learn, science, study, teach
 • czeski: věda
 • francuski: enseignement, instruction, science, étude
 • hiszpański: aprendizaje, ciencia, enseñanza, estudio
 • italijański: scienza
 • niymiecki: Lernen, Wissenschaft
 • polski: nauka
 • ruski: наука, учение, учёба
 • słowacki: náuka, veda
 • ukrajiński: наука