plac

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Ôd niymieckigo Platz, ôd postrzodkowowysokoniymieckigo plaz, ôd starofrancuskigo place, ôd łaciny platēa, ôd starogreckigo πλατεῖα.

Wymŏwa

AS: [plac]

Rzeczownik

plac rodzaj mynski rzeczowy

 1. sroge, ôtwarte przestrzyństwo we mieście, nojczyńścij kaj łōnczōm sie ulice
  • 1984, Augustyn Halotta, Śląskie bery, bojki i opowiastki z dawnych lat
  Po chwili na placu było już pełno ludzi i wszyjscy witali sie z niom po przyjocielsku.
 2. tajla przestrzyństwa, kaj coś sie dzieje; miyjsce
  • 1964, Feliks Pluta, Dialekt głogówecki
  A żŏdyn nŏs nie chcioł. No, ale jŏch leciała potyj do, potyj do Krobusza do szwagerki, sieli ta mŏ plac, abo sieli tam sōm.
 3. miyjsce, co je ftoś abo coś zajmuje
  • (potrzebny przikłŏd)
 4. pozycyjŏ we zawodach
  Ôszczepnik ze Ôsowca wele Ôpolŏ ciepnōł we piyrszej seryji 71,24 mejtry, co dŏwało mu trzeci plac, za Finym a Grekym.
 5. przestrzyństwo przi chałpie ôd gospodŏrza
  • 1901, Lucjan Malinowski, Powieści ludu polskiego na Śląsku, cz. 2
  I przyjechoł do dōm na plac ôjca swojygo.
  • Protokoły sōndowe sōndu rozjymczego we krysie strzeleckim 1845-1938
  Ty przeklynty garbŏczu, bo mi kożdõ noc przidziesz na plac drzewo kraść

ôdmiana:

ôdmiana: plac
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik plac place
dopołniŏcz placu placōw
cylownik placowi placōm
biernik plac place
nŏrzyndnik placym placami
pz.: placōma
miyjscownik placu placach
wołŏcz placu place
uproszczōny zŏpis
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik plac place
dopołniŏcz placu placōw
cylownik placowi placōm
biernik plac place
nŏrzyndnik placym placami
pz.: placōma
miyjscownik placu placach
wołŏcz placu place

synōnimy:

 1. miyjsce, gor. miyjsco
 2. zic
 1. dwōr

Inksze jynzyki

 • angelski: place, room, scene, site, space
 • czeski: místo
 • francuski: endroit, lieu, place
 • hiszpański: lugar, sitio
 • niymiecki: Ort, Platz, Position, Rang, Raum, Sitzplatz
 • polski: miejsce
 • ruski: место