policaj

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Ôd niymieckigo Polizei, ôd łaciny politia, ôd starogreckigo πολῑτείᾱ, ôd starogreckigo πόλις, ôd praindoeuropejskigo *tpólHis, ôd praindoeuropejskigo *tpelH-.

Wymŏwa

AS: [polʹicai ̯]

Rzeczownik

policaj rodzaj mynski ôsobowy

 1. funkcjōnariusz policyje
  • 2014, Marcin Melon, Kōmisorz Hanusik
  Ale wiedzioł, że mynij pić niy bydzie, bo ślōnski chop pić musi, a już na zicher policaj, ślōnski policaj z Wydziału Szpecjalnego.
  Szpece by wachowali, eli niy jadōm kajś policaje.
  • 2008, Gazeta Ustrońska
  Przed połedniym prziszli policaje. Powiónzali Pietra porwozym. Paka pewno.

ôdmiana:

ôdmiana: policaj
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik policaj policaje
dopołniŏcz policaja policajōw
cylownik policajowi policajōm
biernik policaja policajōw
nŏrzyndnik policajym policajami
pz.: policajōma
miyjscownik policaju policajach
wołŏcz policaju policaje
uproszczōny zŏpis
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik policaj policaje
dopołniŏcz policaja policajōw
cylownik policajowi policajōm
biernik policaja policajōw
nŏrzyndnik policajym policajami
pz.: policajōma
miyjscownik policaju policajach
wołŏcz policaju policaje

synōnimy:

 1. szandar, siandara, policyjōn

Inksze jynzyki

 • angelski: police officer, policeman
 • czeski: policista
 • francuski: flic, policier
 • hiszpański: policía
 • niymiecki: Polizist
 • polski: policjant
 • ruski: полисмен, полицейский