pra

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Możno ściōngniyńcie ôd prŏwda, tōż ze prasłowiańskigo *pravьda.

Wymŏwa

AS: [pra]

Partykuła

pra partykuła

 1. na kōńcu zdaniŏ ôznajmiŏ ôczekowanie na zgodã abo ôdpowiydź
  • 1984, Augustyn Halotta, Śląskie bery, bojki i opowiastki z dawnych lat
  — Mom świyże kreple w doma, bołnkawy zaparza, to fajnie sie pomaszkiecymy i poklachomy trocha, pra?
  • 1961, Anna Gomułowŏ, Teksty ze Ślōnska Ôpolskigo
  To jŏ przecã niy mogã iś do roboty, bo na pocztã no to sōm rozmajte rzeczy tajymne, pra?
  Licho to wyglōndŏ wele „Wspōłczesnych tekstōw…”, pra?

synōnimy:

 1. abo, ja, niy, prŏwda

Inksze jynzyki

 • angelski: right?, yes?, no?
 • czeski: viď?
 • francuski: n'est-ce pas?
 • hiszpański: ¿verdad?
 • italijański: no?
 • niymiecki: nicht wahr?, oder?
 • polski: prawda?, nie?
 • ruski: да?
 • słowacki: však?, pravda?
 • ukrajiński: do dodaniŏ