reszta

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Etymologijŏ do dodaniŏ.

Wymŏwa

AS: [rešta]

Rzeczownik

ôstatek rodzaj żyński

 1. elymynta, co ôstały
  • 2018, Szczepōn Twardoch Drach, przekł. Grzegorz Kulik
  Kajzer tyż nosiōł wōnsy, ale kajzer i pruski krōl we jednyj ôsobie (a już niy trza gŏdać ô reszcie tytulatury) wylynkoł sie i ôstawiōł swojich poddanych i wojŏkōw, tak myśli Carl Volkmann.
 2. przi płacyniu: kwota, co ôsoba, co kupuje, nadpłaciyła i co przedŏwŏcz winiyn jij ôddać
  Wzión ón euro, porachowoł cynym - w kursie dlo mie dość tak cypowym, bo 1:1 - a było mi wydane resztym, jasne że w dolarach.

ôdmiana:

ôdmiana: reszta
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik reszta reszty
dopołniŏcz reszty reszt
cylownik reszcie resztōm
biernik resztã reszty
nŏrzyndnik resztōm resztami
pz.: resztōma
miyjscownik reszcie resztach
wołŏcz reszto reszty
uproszczōny zŏpis
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik reszta reszty
dopołniŏcz reszty reszt
cylownik reszcie resztōm
biernik reszta reszty
nŏrzyndnik resztōm resztami
pz.: resztōma
miyjscownik reszcie resztach
wołŏcz reszto reszty

synōnimy:

 1. ôstatek, ciesz. zbytek

Inksze jynzyki

 • angelski: change, remainder, rest
 • czeski: ostatek
 • francuski: monnaie, restant, reste
 • hiszpański: resto
 • niymiecki: Rest
 • polski: reszta
 • ruski: остаток