robić

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Ze prasłowiańskigo *orbiti, ôd prasłowiańskigo *orbъ, ze praindoeuropejskigo *h₃órbʰos.

Wymŏwa

AS: [robʹić]

Czasownik

robić czasownik niydokōnany

 1. tworzić, wykōnować coś
  • 1964, Feliks Pluta, Dialekt głogówecki
  Kartŏflōnkã tyż robiymy. To baj kartŏflōnkã tyż robiymy, jak wandzōnkã warzimy.
 2. czynić coś
  • 1964, Feliks Pluta, Dialekt głogówecki
  Jakub, cōż ty to robisz? Na, a piniōndzy rachujã.
 3. postympować, zachowować sie jakoś
  • 2009, Alojzy Lysko, Duchy Wojny: W bunkrach wału atlantyckiego
  Wszystko robiymy na komynda, drab, dokładnie, na granicy życio i śmierci.
 4. pracować
  • 1945, Gawędy Stacha Kropiciela, Gość Niedzielny
  Tóż widzisz: cały tydzień robisz, o duszy nie myślisz i ani w niedziela tej jednej godziny swojej duszy nie życzysz?

ôdmiana:

ôdmiana: robić
forma liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
1 ôs. 2 ôs. 3 ôs. 1 ôs. 2 ôs. 3 ôs.
bezôkolicznik robić
czas terŏźny robiã robisz robi robiymy robicie robiōm
czas przeszły
m robiōłch,
robiōłech,
robiōł żech
robiōłch,
robiōłeś,
robiōł żeś
robiōł robiylimy,
robiylichmy
robiyliście,
robiyli żeście
robiyli
ż robiyłach,
robiyła żech
robiyłaś,
robiyła żeś
robiyła robiyłymy,
robiyłychmy
robiyłyście,
robiyły żeście
robiyły
n robiyłoch,
robiyło żech
robiyłoś,
robiyło żeś
robiyło
tryb rozkazurōbniych robirōbmyrōbcieniych robiōm
czas prziszły m bydã robiōł,
bydã robić
bydziesz robiōł,
bydziesz robić
bydzie robiōł,
bydzie robić
bydymy robiyli,
bydymy robić
bydziecie robiyli,
bydziecie robić
bydōm robiyli,
bydōm robić
ż bydã robiyła,
bydã robić
bydziesz robiyła,
bydziesz robić
bydzie robiyła,
bydzie robić
bydymy robiyły,
bydymy robić
bydziecie robiyły,
bydziecie robić
bydōm robiyły,
bydōm robić
n bydã robiyło,
bydã robić
bydziesz robiyło,
bydziesz robić
bydzie robiyło,
bydzie robić
czas zaprzeszły m bōłch robiōł,
bōłech robiōł,
bōł żech robiōł
bōłś robiōł,
bōłeś robiōł,
bōł żeś robiōł
bōł robiōł byli my robiyli,
bylichmy robiyli
byliście robiyli,
byli żeście robiyli
byli robiyli
ż byłach robiyła,
była żech robiyła
byłaś robiyła,
była żeś robiyła
była robiyła były my robiyły,
byłychmy robiyły
byłyście robiyły,
były żeście robiyły
były robiyły
n byłoch robiyło,
było żech robiyło
byłoś robiyło,
było żeś robiyło
było robiyło
tryb warunku m bych robiōł byś robiōł by robiōł by my robiyli,
bychmy robiyli
byście robiyli by robiyli
ż bych robiyła byś robiyła by robiyła by my robiyły,
bychmy robiyły
byście robiyły by robiyły
n bych robiyło byś robiyło by robiyło
udzielnik bierny
mrobiōnyrobiyni
żrobiōnŏrobiōne
nrobiōne
udzielnik czynnymrobiōncy
żrobiōncŏrobiōnce
nrobiōnce
gerundrobiynie

składnia:

 1. robić + biernik
 2. robić + biernik
 3. robić + biernik

kolokacyje:

robić ôbiŏd, robić kawã, robić wojnã, robić chajã

synōnimy:

 1. produkować, rychtować, tworzić, wykōnować, ônaczyć (potoczne)
 2. czynić, działać, postympować, sprawiać, wykōnować, ônaczyć (potoczne)
 3. czynić, postympować, zachowować sie
 4. pracować

Inksze jynzyki

 • angelski: make, create, do, work
 • czeski: dělat, pracovat
 • francuski: faire, travailler
 • hiszpański: hacer, obrar, trabajar
 • italijański: fare, lavorare
 • niymiecki: machen, herstellen, tun, arbeiten
 • polski: robić, pracować
 • ruski: делать, работать
 • słowacki: robiť, pripraviť, pracovať
 • ukrajiński: робити, працювати

Czasownik

robić sie czasownik niydokōnany

 1. zaczynać sie
  • 1932, Gawędy Stacha Kropiciela, Gość Niedzielny
  Poleku ale stale robi sie na świecie wiosna, choć nie roz jeszcze zimno aż strach.
 2. stŏwać sie
  • 2018, Szczepōn Twardoch Drach, przekł. Grzegorz Kulik
  Gelin ôjciec dycki bōł chudy. Terŏz robi sie jeszcze chudszy.
 3. być wykōnowanym, rychtowanym
  I pamiyntejcie, że klōzek niy robi sie z modych kartołfli, bo bydziecie mieli z tego yno tako ciapa.

ôdmiana:

ôdmiana: robić sie
forma liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
1 ôs. 2 ôs. 3 ôs. 1 ôs. 2 ôs. 3 ôs.
bezôkolicznik robić sie
czas terŏźny robiã sie robisz sie robi sie robiymy sie robicie sie robiōm sie
czas przeszły
m robiōł siech,
robiōł sieech,
robiōł sie żech
robiōł siech,
robiōł sieeś,
robiōł sie żeś
robiōł sie robiyli siemy,
robiyli siechmy
robiyli sieście,
robiyli sie żeście
robiyli sie
ż robiyła siech,
robiyła sie żech
robiyła sieś,
robiyła sie żeś
robiyła sie robiyły siemy,
robiyły siechmy
robiyły sieście,
robiyły sie żeście
robiyły sie
n robiyło siech,
robiyło sie żech
robiyło sieś,
robiyło sie żeś
robiyło sie
tryb rozkazurōb sieniych robi sierōb siemyrōb siecieniych robiōm sie
czas prziszły m bydã robiōł sie,
bydã robić sie
bydziesz robiōł sie,
bydziesz robić sie
bydzie robiōł sie,
bydzie robić sie
bydymy robiyli sie,
bydymy robić sie
bydziecie robiyli sie,
bydziecie robić sie
bydōm robiyli sie,
bydōm robić sie
ż bydã robiyła sie,
bydã robić sie
bydziesz robiyła sie,
bydziesz robić sie
bydzie robiyła sie,
bydzie robić sie
bydymy robiyły sie,
bydymy robić sie
bydziecie robiyły sie,
bydziecie robić sie
bydōm robiyły sie,
bydōm robić sie
n bydã robiyło sie,
bydã robić sie
bydziesz robiyło sie,
bydziesz robić sie
bydzie robiyło sie,
bydzie robić sie
czas zaprzeszły m bōłch robiōł sie,
bōłech robiōł sie,
bōł żech robiōł sie
bōłś robiōł sie,
bōłeś robiōł sie,
bōł żeś robiōł sie
bōł robiōł sie byli my robiyli sie,
bylichmy robiyli sie
byliście robiyli sie,
byli żeście robiyli sie
byli robiyli sie
ż byłach robiyła sie,
była żech robiyła sie
byłaś robiyła sie,
była żeś robiyła sie
była robiyła sie były my robiyły sie,
byłychmy robiyły sie
byłyście robiyły sie,
były żeście robiyły sie
były robiyły sie
n byłoch robiyło sie,
było żech robiyło sie
byłoś robiyło sie,
było żeś robiyło sie
było robiyło sie
tryb warunku m bych robiōł sie byś robiōł sie by robiōł sie by my robiyli sie,
bychmy robiyli sie
byście robiyli sie by robiyli sie
ż bych robiyła sie byś robiyła sie by robiyła sie by my robiyły sie,
bychmy robiyły sie
byście robiyły sie by robiyły sie
n bych robiyło sie byś robiyło sie by robiyło sie
udzielnik bierny
mrobiōny sierobiyni sie
żrobiōnŏ sierobiōne sie
nrobiōne sie
udzielnik czynnymrobiōnc siey
żrobiōnc sieŏrobiōnc siee
nrobiōnc siee
gerundrobiynie sie