tyta

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Rzeczownik

tyta -ty rodzaj żyński

  1. polski: 1. opakowanie ze słodyczami, które dostaje dziecko idąc do pierwszej klasy, 2. duży worek papierowy

uproszczōny zŏpis: tyta

To hasło nŏleży do przidŏwka ôd SileSłownika. To ôznaczŏ, że ôno mŏ na razie podstawowõ formã i we prziszłości bydzie rozbudowane ô etymologijõ, ôdmianã, frazeologijõ i inksze wiadōmości dostympne we połnych hasłach.

Na dzisiej hned gotowy je Słownik minimum, to znaczy 1500 nojczynstszych ślōnskich słōw podle Korpusu Ślōnskij Mŏwy.

Jeźli chcecie pōmōc we rozwijaniu tego i inkszych projektōw, pōmyślcie nad dociepniyńciym sie na nie na Patronite abo PayPal.