wiedzieć

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Ze prasłowiańskigo *věděti, ze praindoeuropejskigo *wóyde

Wymŏwa

AS: [vʹi ̯ėʒ́ėć]

Czasownik

wiedzieć czasownik niydokōnany

 1. Mieć świadōmość czegoś abo wiedzã ô czymś.
  • 1976, Brunon Strzałka, Bojki i Godki Śląskie
  To nasze juterko w Rypacie – nie wiym, ezi wiycie – jest takie długie i wōnskie.
  • 2014, Mirosław Syniawa, Dante i inksi
  Tak samo i ô wszyjskim inkszym wiymy mało.
  • Tygodnik Regionalny Nowiny
  A nojważniyjsze je to, że ślubne ôd tych babōw a chopōw nic ô tym niy wiedzōm!

ôdmiana:

ôdmiana: wiedzieć
forma liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
1 ôs. 2 ôs. 3 ôs. 1 ôs. 2 ôs. 3 ôs.
bezôkolicznik wiedzieć
czas terŏźny wiym wiysz wiy wiymy wiycie wiedzōm
czas przeszły
m wiedziołch,
wiedziołech,
wiedzioł żech
wiedziołch,
wiedziołeś,
wiedzioł żeś
wiedzioł wiedzielimy,
wiedzielichmy
wiedzieliście,
wiedzieli żeście
wiedzieli
ż wiedziałach,
wiedziała żech
wiedziałaś,
wiedziała żeś
wiedziała wiedziałymy,
wiedziałychmy
wiedziałyście,
wiedziały żeście
wiedziały
n wiedziałoch,
wiedziało żech
wiedziałoś,
wiedziało żeś
wiedziało
tryb rozkazuwiydzniych wiywiydzmywiydzcieniych wiedzōm
czas prziszły m bydã wiedzioł,
bydã wiedzieć
bydziesz wiedzioł,
bydziesz wiedzieć
bydzie wiedzioł,
bydzie wiedzieć
bydymy wiedzieli,
bydymy wiedzieć
bydziecie wiedzieli,
bydziecie wiedzieć
bydōm wiedzieli,
bydōm wiedzieć
ż bydã wiedziała,
bydã wiedzieć
bydziesz wiedziała,
bydziesz wiedzieć
bydzie wiedziała,
bydzie wiedzieć
bydymy wiedziały,
bydymy wiedzieć
bydziecie wiedziały,
bydziecie wiedzieć
bydōm wiedziały,
bydōm wiedzieć
n bydã wiedziało,
bydã wiedzieć
bydziesz wiedziało,
bydziesz wiedzieć
bydzie wiedziało,
bydzie wiedzieć
czas zaprzeszły m bōłch wiedzioł,
bōłech wiedzioł,
bōł żech wiedzioł
bōłś wiedzioł,
bōłeś wiedzioł,
bōł żeś wiedzioł
bōł wiedzioł byli my wiedzieli,
bylichmy wiedzieli
byliście wiedzieli,
byli żeście wiedzieli
byli wiedzieli
ż byłach wiedziała,
była żech wiedziała
byłaś wiedziała,
była żeś wiedziała
była wiedziała były my wiedziały,
byłychmy wiedziały
byłyście wiedziały,
były żeście wiedziały
były wiedziały
n byłoch wiedziało,
było żech wiedziało
byłoś wiedziało,
było żeś wiedziało
było wiedziało
tryb warunku m bych wiedzioł byś wiedzioł by wiedzioł by my wiedzieli,
bychmy wiedzieli
byście wiedzieli by wiedzieli
ż bych wiedziała byś wiedziała by wiedziała by my wiedziały,
bychmy wiedziały
byście wiedziały by wiedziały
n bych wiedziało byś wiedziało by wiedziało
udzielnik czynnymwiedzōncy
żwiedzōncŏwiedzōnce
nwiedzōnce

składnia:

 1. wiedzieć + ô + Msc.

kolokacyje:

wiedzieć sie rady, pierōn wiy

synōnimy:

być isty, być zicher, umieć, poradzić

antōnimy:

niy mieć anōngu, niy mieć pojyńciŏ

Frazeologijŏ

Inksze jynzyki

 • angelski: (1.1) know
 • czeski: (1.1) vědět
 • francuski: (1.1) savoir
 • hiszpański: (1.1) saber
 • italijański: (1.1) sapere
 • niymiecki: (1.1) wissen
 • polski: (1.1) wiedzieć
 • ruski: (1.1) ведать, знать
 • słowacki: (1.1) vedieť
 • ukrajiński: (1.1) знати