wschōd

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Etymologijŏ do dodaniŏ.

Wymŏwa

AS: [fsχut]

Rzeczownik

wschōd rodzaj mynski rzeczowy

 1. (astrōnōmijŏ) chwila ukŏzaniŏ sie niebieskigo ciała nad horyzōntym
  Lecieli podziwiać wschōd słōńca. Miało niy braknōńć wrażyń i tak sie stało.
 2. (geografijŏ) jedna ze sztyrech strōn świata, co patrzi w kerōnku, kaj słōńce rano ukazuje sie nad horyzōntym; podle kōnwyncyje to je kerōnek w prawo na mapach
  • 1939, Stanisław Bąk, Teksty gwarowe z polskiego Śląska
  Krōl padoł: „Byście tyż mōgli kaj wyjechać, coś nabyć”. Jedyn pojechoł na wschōd, drugi na zachōd, trzeci na połednie.
 3. (geografijŏ) wschodniŏ tajla jakigoś rejōnu, państwa, kōntynyntu
  • 2018, Szczepōn Twardoch Drach, przekł. Grzegorz Kulik
  Cołki niymiecki wschōd płynie z Gdynie na pokładach M/s „Walter Rau”, M/s „Wilhelm Gustloff” i M/s „Hansa”.

ôdmiana:

ôdmiana: wschōd
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik wschōd wschody
dopołniŏcz wschodu wschodōw
cylownik wschodowi wschodōm
biernik wschōd wschody
nŏrzyndnik wschodym wschodami
pz.: wschodōma
miyjscownik wschodzie wschodach
wołŏcz wschodzie wschody
uproszczōny zŏpis
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik wschōd wschody
dopołniŏcz wschodu wschodōw
cylownik wschodowi wschodōm
biernik wschōd wschody
nŏrzyndnik wschodym wschodami
pz.: wschodōma
miyjscownik wschodzie wschodach
wołŏcz wschodzie wschody

antōnimy:

 1. zachōd

Inksze jynzyki

 • angelski: East, rise
 • czeski: východ
 • francuski: orient
 • hiszpański: oriente
 • niymiecki: Aufgang, Mondaufgang, Osten, Sonnenaufgang
 • polski: wschód
 • ruski: восток, восход