bez

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Inksze formy

bezy

Etymologijŏ

Ze prasłowiańskigo *perz, ze praindoeuropejskigo *per- abo ze prasłowiańskigo *bez, ze praindoeuropejskigo *bʰeǵʰ-.

Wymŏwa

AS: [bes]

Przimiano

bez przimianek

 1. Używane do ôkryślyniŏ braku ôbiektu abo czynności.
  • 1908, Jan Kopeć, Ô piniōndzach zapadniyntych
  Wszyndy, kaj sōm teraz studnie bez dna, abo kaj sōm trzōnsōwki żeby sie w nich człowiek utopił, tam dōwnij były piniōndze.
  • 1929, Gawędy Stacha Kropiciela, Gość Niedzielny
  Nie wybierom ani wróbli, bo bez nich byłoby nudno jak na ulicy bez chłopców.
 2. Używane do ôkryślyniŏ przeszkody, co sie jōm przebywŏ w czasie czynności.
  • 1984, Augustyn Halotta, Śląskie bery, bojki i opowiastki z dawnych lat
  — Przylyź tyż i do nos! — zawołała rubo Wajnertka, kiero wyglądała bez łokno.
 3. Używane do ôkryslyniŏ powodu.
  • 1957, Stanisław Ligoń, Bery i bojki śląskie
  Zaś zbańturzone ze snu bez to larmo matki dźwigały kole łokien swoje dziecka i padały:
 4. Używane do ôkryślyniŏ czasu trwaniŏ czynności.
  Eksperymynty ze roztomajtymi abgeryjtami ze baniōm robiōłech bez połra dni
 5. Używane do zaznaczyniŏ, iże czegoś je wiyncyj niż je padano.
  • 1961, Alfred Zaręba, red., Śląskie teksty gwarowe
  Dziwej sie, padŏ mi ôna, Jantōń Klimek mŏ bez tysiōnc sztyrysta złotych pyndzyje, a yny dwanŏście lŏt przerobiōł na grubie.
  • 1978, Brunon Strzałka, Godek i Bojek Śląskich ciąg dalszy
  Lutnia miała wtedy bez sto członków.
 6. Używane przi ôkryślaniu miyjsca styku dwōch ôbiektōw przi wartkim ruchu.
  • 1978, Brunon Strzałka, Godek i Bojek Śląskich ciąg dalszy
  Dioboł chcioł sie postawić i co powiedzieć, ale jak dostoł jedną faską bez pysk, to zarozki szeł konie zaprzągać.
  • 1939, Stanisław Bąk, Teksty gwarowe z polskiego Śląska
  a jak takigo wilka ktory gichnōł wrzōncōm wodōm bez łeb, to tyn zarŏz ôślyp
 7. We strōnie biernyj używane do ôznaczyniŏ wykōnawcy czynności.
  • 2015, Marcin Szewczyk, Silesia Noir
  Podźwigłech ze zole upuszczōny bez niego nōż i rozetłech sznōry, kerymi powiōnzano była Truda.

składnia:

 1. bez + dopołniŏcz
 2. bez + biernik
 3. bez + biernik
 4. bez + biernik
 5. bez + biernik
 6. bez + biernik
 7. bez + biernik

uwŏgi:

Znaczynie 7. to nowŏ kalka z polskigo. Barzij zalecane je ôd.

kolokacyje:

 1. bez telefōn
 2. bez ôkno, bez dźwiyrze
 1. bez dwa miesiōnce, bez rok
 2. bez rzić, bez gymbã

synōnimy:

 1. przez (cieszynske)
 2. skuli, skirz, skyrs (cieszyńske), przez (cieszynske)
 3. przez (cieszynske)
 4. przez (cieszynske)
 5. w, po, przez (cieszynske)
 6. ôd, przez (cieszynske)

antōnimy:

 1. z
 1. hned, bezma, bezmała

Frazeologijŏ

Inksze jynzyki

 • angelski: across, because, by, for, of, over, through, thru, with, without
 • czeski: přes, skrz, bez, beze
 • francuski: par, à travers, sans, pas de
 • hiszpański: a través de, sin
 • italijański: a, attraverso, da, per, senza
 • niymiecki: aus, durch, lang, von, über, ohne
 • polski: przez, bez
 • ruski: в течение, из-за, через, без, сверх
 • słowacki: cez, bez
 • ukrajiński: на, протягом, через, без