z

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Inksze formy

ze, ś, zy, s

Etymologijŏ

1–2. ze prasłowiańskigo *jьz, praindoeuropejskigo *h₁eǵʰs (ze, do zewnōntrz).
3–6. ze prasłowiańskigo *sъ(n), praindoeuropejskigo *ḱom (ze, kole, wele).

Wymŏwa

AS: [s], jak nastympne słowo zaczynŏ sie bezźwiyncznōm głoskōm, [z], jak nastympne słowo zaczynŏ sie źwiyncznōm głoskōm, np.: [s] Katowic, [z] Bytōmia. Porzōnd przed ciebie przechodzi w [ś], ale rzŏdko ôddŏwane we pisowni (5 wystōmpiyń ś ciebie, 26 wystōmpiyń z ciebie we KŚM). W niykerych regiōnach przed zamianami niego, nim, niōm, nij, niymi, nich przechodzi regularnie w [ś].

Przimianek

z przimianek

 1. Używane do skazowaniŏ pōnktu, co z niego sie zaczōn ruch, zdrzōdła pochodzyniŏ czegoś.
  • 1967, Walenty Dobrzyński, Gwary powiatu niemodlińskiego
  Ci jechali do Nysy, a jŏ jechoł z Nysy ku dōmie.
  • 1911, Paweł Marek, Ô czowieku, co bōł diŏbłōm przedany
  Chłapieczek nieznajōmy wyciōngnōł z kapsy papiōr
 2. Używane do skazowaniŏ czasu, ôkoliczności, materyje, co w nich abo z nich coś sie pojawiyło.
  • 2012, Gazeta Ustrońska
  A do żodnej łoblyczki z łóńskigo roku też sie nie wciśnie, bo ji sadła przibydzie wiyncyj jako kormikowi.
  • 1984, Augustyn Halotta, Śląskie bery, bojki i opowiastki z dawnych lat
  musiało tyż być wiano, a w tym wianie na piyrszym miejscu musiała być rubo pierzyna z gęsiego piyrzo.
 3. Używane do skazowaniŏ składnikōw czegoś.
  • 2017, Gotyk w godce. Jednoaktówki po śląsku
  Ze swoich rugzakow wyciongajom żymły z kyjzom, termos z tyjym.
 4. Używane do skazowaniŏ tego, co je we postrzodku jakigoś nŏczyniŏ.
  • 2017, Gotyk w godce. Jednoaktówki po śląsku
  Ze swoich rugzakow wyciongajom żymły z kyjzom, termos z tyjym.
  • 1936, Gawędy Stacha Kropiciela, Gość Niedzielny
  miski z łowięzim mięsem abo świńską pieczónką, talyrze z polywką, konewki i szolki z kawą, szklónki z piwem i winem
 5. Używane do skazowaniŏ, co coś abo ftoś mŏ ze sobōm.
  Zbudujymy sie tam małŏ, przitulnŏ chałpka z kōminym.
  • 2017, Marcin Melon, Umrzik we szranku
  rubo baba z dauerwelōm na gowie wlazła ôroz do kuchnie
 6. Używane do skazowaniŏ ôkoliczności, co z niymi coś sie dzieje.
  • 1995, Bogdan Dzierżawa, Utopek z Wielopola
  Nikerzi to i tak beczeli i z larmym ich mamy do szkoły kludziyły.

składnia:

 1. z + biernik
 2. z + biernik
 3. z + nŏrzyndnik
 4. z + nŏrzyndnik
 5. z + nŏrzyndnik
 6. z + nŏrzyndnik

kolokacyje:

 1. kawa z mlykym, sznita z kyjzōm
 2. auto z ludźmi
 3. baba z chopym

antōnimy:

 1. do
 1. bez
 2. bez
 3. bez
 4. bez

frazeologijŏ:

chodzić z gŏjikym, chodzić z mŏjikym, iść z nŏwiydzkōm, mieć z czegoś ôstudã, pōjść z Dawidym na harfie grać, przijść z kolyndōm, robić z bōnka kōnia, robić z bōnka woła, robić z kōmŏra woła

Inksze jynzyki

 • angelski: 1—2. from, 3—6. with
 • czeski: z, ze, od, s, se
 • francuski: avec, de, en
 • hiszpański: con, de
 • italijański: con, da, di
 • niymiecki: aus, mit, von
 • polski: z, ze
 • ruski: из, с, со
 • słowacki: z, od, s, so
 • ukrajiński: з, зі