chto

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Ze prasłowiańskigo *kъto, ze praindoeuropejskigo *kʷos.

Wymŏwa

AS: [χto]

zamianek

chto zamianek

 1. kōmunikuje, iże mŏwa je ô leda keryj ôsobie ze danego zbioru
  • 1937, Reinhold Olesch, Die Slavischen Dialekte Oberschlesiens
  A mynŏrka mu padała, iże, chto tam nocuje, to tyn strach mu gowã urwie.
 2. wkludzŏ pytanie
  Ale chto płaci tym synkōm za te rajzowaniy?
 3. wkludzŏ pytanie zależne po zdaniu nadrzyndnym
  • 1964, Feliks Pluta, Dialekt głogówecki
  Ale ôny tyż wiedziały, chto mŏ takõ gałōnzkã przi sobie.
 4. prziłōnczŏ zdanie podrzyndne do składnika zdaniŏ nadrzyndnego
  • 2015, Marcin Szewczyk, Silesia Noir
  Chciołech sie bestōż spytać kogoś, chto sōm przetestowoł tyn model.
 5. ôkryślŏ niyzidyntyfikowanõ ôsobã
  • 1957, Stanisław Ligoń, Bery i bojki śląskie
  Poszli po policyjo i, zdo mi się, że spisali protokół. Wszyscy słuchacze siedzieli, jakby im chto gęby zaklajstrowoł, [...]

ôdmiana:

Przipadek chto
Mianownik
Dopołniŏcz kogo
Cylownik kōmu
Biernik kogo
Nŏrzyndnik kim
Miyjscownik

kolokacyje:

kto tam?

synōnimy:

 1. gdo, fto, kto
 2. gdo, fto, kto
 3. gdo, fto, kto
 4. gdo, fto, kto
 5. gdo, gdoś, fto, ftoś, kto, ktoś

antōnimy:

 1. co
 2. co
 3. co
 4. co
 5. co, coś, żŏdyn

Frazeologijŏ

Inksze jynzyki

 • angelski: anybody, anyone, somebody, someone, that, who
 • czeski: kdo
 • francuski: quelqu'un, qui
 • hiszpański: alguien, quien
 • italijański: chi
 • niymiecki: wer
 • polski: kto
 • ruski: кто
 • słowacki: kto
 • ukrajiński: хто