fto

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Ze prasłowiańskigo *kъto, ze praindoeuropejskigo *kʷos, *kʷid

Wymŏwa

AS: [fto]

Zamianek

fto zamianek

 1. kōmunikuje, iże mŏwa je ô leda keryj ôsobie ze danego zbioru
  • 2009, Jōzef Kulisz, Jak sie moga starać o obchowanie ojcowyj mowy
  Mōndrzi ludzie padajōm „Fto dbŏ, tyn mŏ!”
 2. wkludzŏ pytanie
  • 1984, Augustyn Halotta, Śląskie bery, bojki i opowiastki z dawnych lat
  Fto tam? — spytała sie jedna dziołcha.
 3. wkludzŏ pytanie zależne po zdaniu nadrzyndnym
  • 2018, Szczepōn Twardoch Drach, przekł. Grzegorz Kulik
  Dolores Ebesbach je jedno, fto bōł we izbie ôd Caroline, fto naprŏwdã jã udŏwiōł i fto zastrzelōł Rahna.
 4. prziłōnczŏ zdanie podrzyndne do składnika zdaniŏ nadrzyndnego
  • 2017, Marcin Melon, Umrzik we szranku
  A ficek godało sie u nos na kogoś, fto mioł woda w pywnicy abo łoblykoł sie kuso, choćby s tych swojich łachow wyros abo wyproł je w za gorki wodzie.
 5. ôkryślŏ niyzidyntyfikowanõ ôsobã
  • 2017, Charles Dickens, Godniŏ Pieśń, przekł. Grzegorz Kulik
  I niych mi terŏz fto wytuplikuje, jak to je, iże Scrooge po wrażyniu klucza do zōmka, ôbejzdrzoł we klekotce, niy zmiyniyła, niy klekotkã, ale gymbã ôd Marleya.

ôdmiana:

Przipadek fto
Mianownik
Dopołniŏcz kogo
Cylownik kōmu
Biernik kogo
Nŏrzyndnik kim
Miyjscownik

kolokacyje:

fto tam?

synōnimy:

 1. chto, kto, gdo
 2. chto, kto, gdo
 3. chto, kto, gdo
 4. chto, kto, gdo
 5. chto, chtoś, kto, ktoś, ftoś, gdo, gdoś

antōnimy:

 1. co
 2. co
 3. co
 4. co
 5. co, coś, żŏdyn

Frazeologijŏ

Inksze jynzyki

 • angelski: anybody, anyone, somebody, someone, that, who
 • czeski: kdo
 • francuski: quelqu'un, qui
 • hiszpański: alguien, quien
 • italijański: chi
 • niymiecki: wer
 • polski: kto
 • ruski: кто
 • słowacki: kto
 • ukrajiński: хто