eli

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Etymologijŏ do dodaniŏ.

Wymŏwa

AS: [elʹi]

Spōjnik

eli spōjnik

 1. używany do ôtwiyraniŏ zdaniŏ podrzyndnego ô naturze pytaniŏ
  • 2017, Marcin Melon, Umrzik we szranku
  Kuknōł na dynkmal wylynkany, eli niy pōmylōł raje.
  • Tygodnik Regionalny Nowiny
  Mama mi dugi czos niy wierziła, a jak żech cosikej pedziała, to mie sie sztyjc pytała, eli se szpasów niy robia.
 2. używany do ôtwiyraniŏ zdań podrzyndnych, co ôkryślajōm warōnek zajściŏ zdarzyniŏ ze głōwnego zdaniŏ
  • 1901, Lucjan Malinowski, Powieści ludu polskiego na Śląsku, cz. 2
  Kmoterku, to wōm wszycko darujymy, eli nŏs po niemiecky nauczycie.

uwŏgi:

1. Słowo eli niy funguje we takij samyj formie jak słowo czy we polskim jynzyku. Idzie go używać za spōjnik jak we przikładach wyżyj, ale niy idzie go używać za partykułã:

 • Dobry... Eli tukej miyszko pani Edeltraud Piōntek abo Freitag? — „Kōmisorz Hanusik i Sznupok”, Mŏrcin Melōn.
To je felerne zdanie, bo we ślōnskim jynzyku niy budujymy pytań tak jak po polsku:
 • Dobry... Czy tutaj mieszka pani Edeltraud Piōntek albo Freitag?
Po ślōnsku stawiōmy pytania bez inwersyjõ:
 • Dobry... miyszko tukej pani Edeltraud Piōntek abo Freitag?
Abo ôdpednio intōnujymy cołke zdanie ze naciskym na słowo, co nos nojbarzij interesuje:
 • Dobry... tukej miyszko pani Edeltraud Piōntek abo Freitag?

2. Niy używōmy tyż słowa eli, jak gŏdōmy ô alternatywach:

 • Prosto mo być ôna, eli ôkrōngło? Jakeś kryki mo mieć eli daszki? — „Pŏciŏrek ślōnskigo szrajbera”, Wachtyrz.eu
Ino słowym abo mogymy budować take zdania:
 • Prosto mo być ôna, abo ôkrōngło? Jakeś kryki mo mieć abo daszki?

synōnimy:

 1. jeźli, ejźli, jeli, jesi, jeźli
 2. jeźli, ejźli, jeli, jesi, jeźli, dy, gdy, jak

Inksze jynzyki

 • angelski: if
 • czeski: do dodaniŏ
 • francuski: do dodaniŏ
 • hiszpański: do dodaniŏ
 • niymiecki: ob
 • polski: czy
 • ruski: do dodaniŏ