eszcze

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Ze prasłowiańskigo *(j)ešče, prabałtosłowiańskigo *eske, ze praindoeuropejskigo *h₁ésk(ʷ)e(h₁).

Wymŏwa

AS: [ešče]

Partykuła

eszcze partykuła

 1. używanŏ do zaznaczaniŏ, iże jakiś sztand abo czynność porzōnd trwŏ
  • 1908, Ernest Farnik, Iste Roki
  Na dyć eszcze zajadem,..
 2. używanŏ przi porōwnaniach do zaznaczaniŏ, iże sztand abo cecha je mocniyjszŏ
  Jesi jednakowóż nie trefiymy tam na to co je nóm przidajne przi budowie, to zaroz dalij je eszcze wiynkszy kszeft s takimi samymi wiecami.
 3. używanŏ do zaznaczaniŏ, jak daleko we czasie coś sie dzioło
  • 1908, Emanuel Grim, Skōnd sie wziyni Cygōni?
  Jakech eszcze był małym chłopcym, toch mocka słychowoł ô cygōnach i bołech sie ich bardzo, bo mi dōma powiadali, że ōni małe dziecka kradnōm.
 4. używanŏ do zaznaczaniŏ, iże czynność abo ôbiekt sōm dodŏwane do tego, co sie dzioło, abo ô czym było gŏdano
  Potym byl eszcze jedyn stroz przi pomniku, ale tego uz zech raczy niechala.
 5. używanŏ do zaznaczaniŏ, iże ôd kōńca sztandu abo czynności minyło mało czasu, abo że coś sie stało niydŏwno
  Pod laubami był eszcze niedowno bank Paribas, a dzisio uż tam jacysi cudzi ludzie sztelujóm sie do odewrzicio jakigosi ormiańsko-gruzińskigo bistra.
 6. Używanŏ do podkryślyniŏ, iże czegoś ôstało mało.
  Dycki bydzie „eszcze yny jedna rzecz do zrobiynio na dzisio”.

synōnimy:

 1. jeszcze, durch, porzōnd, sztyjc, fōrt (cieszyńske)
 1. jeszcze, do tego
 2. już

antōnimy:

 1. już, (cieszyńske), juże (archajiczne), uże (archajiczne)

Frazeologijŏ

Patrz: jeszcze

Inksze jynzyki

 • angelski: already, else, more, still, yet
 • czeski: ještě
 • francuski: encore
 • hiszpański: aún, todavía
 • italijański: ancora
 • niymiecki: noch
 • polski: jeszcze
 • ruski: ещё
 • słowacki: ešte
 • ukrajiński: ще