jednak

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Etymologijŏ do dodaniŏ.

Wymŏwa

AS: [i ̯ednak]

Spōjnik

jednak spōjnik

 1. Używany do ôznajmiyniŏ, iże zdarzynie po spōjniku niy wynikŏ ze warōnkōw postawiōnych przed nim.
  • 1901, Lucjan Malinowski, Powieści ludu polskiego na Śląsku, cz. 2
  prosiōł go, żeby go przenocowoł, ale sie go w tyj dziedzinie wszyjscy ludzie bŏli, jednak dostoł dozwolynie na noc zostać
  • 1922, Kocynder
  Czy wos dzisioj nie wstyd, że choćeście tak Polocy jak my, jednak tak scyrze i tak serdecnie tego wojska polskigo witać nie możecie

Partykuła

jednak partykuła

 1. Używanŏ do ôznajmiyniŏ, że to, ô czym je mŏwa, niy zgŏdzŏ sie ze ôczekowaniami ôd ôsoby, co gŏdŏ.
  • 1964, Feliks Pluta, Dialekt głogówecki
  I prziszeł nieskoro, nie poradziōł ôtworzić, ale mu ôtwarło jednak.
  • 1934, Feliks Steuer, Dialekt sulkowski
  Ale Dzielōw i Rakōw już nie nŏleżōm do Baborowa ôd roku 1921. Ze Sulkowa jednak idōm i teraz tam do kojścieła.

synōnimy:

ale, atoli, jednakowōż, jednakōż, jednakże

Inksze jynzyki

 • angelski: however
 • czeski: nicméně
 • francuski: néanmoins, toutefois, pourtant
 • hiszpański: no obstante, sin embargo
 • italijański: nondimeno, tuttavia, eppure, nonostante, ciononostante
 • niymiecki: jedoch
 • polski: jednak
 • ruski: но, однако
 • słowacki: jednako, napriek tomu, ničmenej
 • ukrajiński: однак