ktōry

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Ze prasłowiańskigo *kotorъ, ze praindoeuropejskigo *kʷóteros.

Wymŏwa

AS: [ktȯry]

Zamianek

ktōry zamianek

 1. (archajiczne) używany do ôpisowaniŏ cech rzeczownika, co stoji przed nim
  • 1931, Stanisław Piecha, Ô utopcach
  Baba sie go pytŏ, co ôn tam mŏ, a ôn i ôdpedzioł, że to rōg, ktōry dostoł ôd takego małego synka.
  • 1901, Lucjan Malinowski, Powieści ludu polskiego na Śląsku, cz. 2
  I posłoł mu tyn strzewik, ktōry bōł ôd tego drugigo, co pani miała.

ôdmiana:

ôdmiana: ktōry
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
môs/mzw mrz ż n môs nmôs
mianownik ktōry ktōrŏ ktōre ktōrzi ktōre
dopołniŏcz ktōrego ktōryj ktōrego ktōrych
cylownik ktōrymu ktōryj ktōrymu ktōrym
biernik ktōrego ktōry ktōrõ ktōre ktōrych ktōre
nŏrzyndnik ktōrym ktōrōm ktōrym ktōrymi
miyjscownik ktōrym ktōryj ktōrym ktōrych
wołŏcz ktōry ktōrŏ ktōre ktōrzi ktōre


synōnimy:

 1. kery, chtory (zachōd)

Inksze jynzyki

 • angelski: one, that, which, who
 • czeski: který
 • francuski: lequel, que, quel, qui
 • hiszpański: cuál, que, quien, qué
 • italijański:
 • niymiecki: der, welcher
 • polski: który
 • ruski: который
 • słowacki:
 • ukrajiński: який