za

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Ze prasłowiańskigo *za

Wymŏwa

AS: [za]

Przimianek

za przimianek

 1. Używany do ôkryślyniŏ, iże jakiś ôbiekt znojduje sie ze drugij strōny inkszego ôbiektu z pōnktu widzyniŏ ôbserwatora.
  • 1964, Feliks Pluta, Dialekt głogówecki
  I tyn wojŏk poty bōł za tym ôltŏrzym, i zaś prziszła dwanŏstŏ godzina.
 2. Używany do ôkryslyniŏ, iże ôbiekt ruszŏ sie ze zadku inkszego ôbiektu.
  • 1967, Walenty Dobrzyński, Gwary powiatu niemodlińskiego
  Farŏrz bōł w zygrodzie i tã fajfkã kurzōł, takõ dugõ i wlecioł do kojścioła za tym parobkym i widzioł świyntego Jōnka ôbmazanego całego ôd miodu.
 3. Używany do ôkryślyniŏ czasu, co w nim coś sie dzioło.
  • 1995, Bogdan Dzierżawa, Utopek z Wielopola
  Piyrszego Mikołaja pamiyntom jak mi było ze sztyry lata, było to jeszcze za Niymca.
 4. Używany do ôkryślyniŏ ôbiektu uczuć.
  • 2014, Marcin Melon, Kōmisorz Hanusik
  Ōn gupi za niōm bōł, fest ji przoł, ale ôna ônymu to niy...
 5. Używany do ôkryślyniŏ ôbiektu wymiany.
  • 1901, Lucjan Malinowski, Powieści ludu polskiego na Śląsku, cz. 2
  Jedyn krōl mioł bardzo piyknõ pryncesã, ôbiecoł za niōm pōł krōlestwa.
  • 1819, krōnika ôd Jury Gajdzice
  Potem z nowego (żniwa) było złacniało, owies za tolar, Reż za dwa ryński, pszenica na trzi ryński na ty Einlösungszeiny.
 6. Używany do ôkryslyniŏ prziczyny abo cylu jakijś czynności.
  • 1934, Feliks Steuer, Dialekt sulkowski
  Tam przychodzōm ksiōndz i rzykajōm za niygo.
 7. Używany do ôkryslyniŏ chycōnego ôbiektu.
  • 1957, Stanisław Ligoń, Bery i bojki śląskie
  chycili pana brata za łeb
 8. Używany do ôkryslyniŏ czasu miyndzy jednym zdarzyniym a drugim.
  • 1911, Paweł Marek, Ô czowieku, co bōł diŏbłōm przedany
  Dziepro za siedym rokōw wojna sie skōńczyła, a gazda też zarŏz du dōm sie wracoł.
  Kasza bulgur zalyjcie 2 szolkami wrzōntku we jakim gorku, przikryjcie i za 15 minut baje fertich.
 9. Używany do ôkryslyniŏ tych samych kōnckōw czasu abo czynności, co przichodzōm po sobie.
  A tyn czas ciurliko miyndzy palcyskami; dziyń za dniym, tydziyń za tydniym a za tym tydniym inkszy jesce tydziyń i miesiónczek za miesiónczkiym
 10. Używany do ôkryslyniŏ, iże coś niy je we postrzodku jakigoś ôbszaru.
  • 1901, Lucjan Malinowski, Powieści ludu polskiego na Śląsku, cz. 2
  i tak ôn masŏrz szoł do ônych wieprzōw, dzie były za miastym pasiōne
 11. Używany do ôkryslyniŏ, wiela takich samych czynności przinosi skutek.
  • 1930, Edward Jelyń, pamiyntnik
  Możno tak za piōntym razym nŏs wypłaciyli
 12. Używany do ôkryślyniŏ, iże ftoś robi czegoś moc.
  • 1976, Brunon Strzałka, Bojki i Godki Śląskie
  A młynarczyk nic jyny robił za dwōch, za trzech a nikiedy i za cztyrech.
 13. Używany do ôkryślyniŏ czasu, co ô nim je mŏwa.
  • 1901, Lucjan Malinowski, Powieści ludu polskiego na Śląsku, cz. 2
  ani piniyndzy nie brała za tyn rok choć ich tam dość było
 14. Używany do ôkryslyniŏ czyjigoś fachu.
  • 1901, Lucjan Malinowski, Powieści ludu polskiego na Śląsku, cz. 2
  jedyn sie uczōł za szewca drugi za krawca a trzeci za złodzieja
  • 2018, Szczepōn Twardoch Drach, przekł. Grzegorz Kulik
  Trzidziści dziewiyńć lŏt niyskorzij Lucek robi za lewicowego dziynnikŏrza w Hamburgu, mianuje sie Lucius Widuch i cuci nad ranym.
 15. Używany do ôkryslyniŏ cech łōnczōnych z ôbiektym, co ô nim je mŏwa.
  • 2008, Zbigniew Kadłubek, Listy z Rzymu
  Całe fale słow wzgardzonych, wyciepanych, słow sponiywjyranych, zmazanych, uznanych za prymitywne.

składnia:

 1. za + nŏrzyndnik
 2. za + nŏrzyndnik
 3. za + dopołniŏcz
 4. za + nŏrzyndnik
 5. za + biernik
 6. za + dopołniŏcz
 7. za + biernik
 8. za + biernik
 9. za + nŏrzyndnik
 10. za + nŏrzyndnik
 11. za + nŏrzyndnik
 12. za + biernik
 13. za + biernik
 14. za + biernik
 15. za + biernik

kolokacyje:

 1. za starego piyrwyj, za Gierka, za staryj Polski

synōnimy:

 1. w czasach
 1. po
 2. po
 3. poza, pod
 4. po

antōnimy:

 1. w

Frazeologijŏ

Inksze jynzyki

 • angelski: after, at, because, behind, for, in, of
 • czeski: za
 • francuski: derrière
 • hiszpański: detrás de, atrás
 • italijański: dietro
 • niymiecki: für, hinter, in, zu
 • polski: za
 • ruski: за, позади, через
 • słowacki: za
 • ukrajiński: за