Anka

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Wymŏwa

AS: [ãŋka]

Rzeczownik

Anka rodzaj żyński

 1. (włŏsne miano) miano żyńske, zdrobniynie ôd Ana
  • 2016, Rafał Szyma, Leanderka
  Anka patrzała mieć pywnica wysprzōntano, narychtowano do roboty w zegrodzie a trzimaniŏ kōmpotōw [...]
  • 2002, Bogdan Dzierżawa, Z Biegiem Rudy
  Lepij sie jom Ance w rynce przez to trzimało i lepij tyż ciągła.
  • 1901, Lucjan Malinowski, Powieści ludu polskiego na Śląsku, cz. 2
  Byli jedni kaczmŏrze mieli dwoje dzieci dzioucha a synka ty dziousze było Anka a synkowi Franke [...]

ôdmiana:

ôdmiana: Anka
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik Anka Anki
dopołniŏcz Anki Anek
cylownik Ance Ankōm
biernik Ankã Anki
nŏrzyndnik Ankōm Ankami
pz.: Ankōma
miyjscownik Ance Ankach
wołŏcz Anko Anki
uproszczōny zŏpis
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik Anka Anki
dopołniŏcz Anki Anek
cylownik Ance Ankōm
biernik Anka Anki
nŏrzyndnik Ankōm Ankami
pz.: Ankōma
miyjscownik Ance Ankach
wołŏcz Anko Anki

synōnimy:

 1. Ana, Hanka

Inksze jynzyki