Jōzek

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Etymologijŏ

Etymologijŏ do dodaniŏ.

Wymŏwa

AS: [i ̯ȯzek]

Rzeczownik

Jōzek rodzaj mynski ôsobowy

  1. (włŏsne miano) mynske miano; zdrobniynie ôd Jōzef
    • 1955, Piotr Gołąb, Gwara Schodni i okolicy
    Za mnōm była Marzata Kasprowa w imiyniu wsystkich dziouchōw. Jōzek Kotuli (abo Ôbalacōw) w imiyniu chopcōw.
    • 1961, Alfred Zaręba, red., Śląskie teksty gwarowe
    Wszyscy znali Jōzka i niy słuchali go ta wiela, [...]

ôdmiana:

ôdmiana: Jōzek
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik Jōzek Jōzki
dopołniŏcz Jōzka Jōzkōw
cylownik Jōzkowi Jōzkōm
biernik Jōzka Jōzkōw
nŏrzyndnik Jōzkym Jōzkami
pz.: Jōzkōma
miyjscownik Jōzku Jōzkach
wołŏcz Jōzku Jōzki
uproszczōny zŏpis
przipadek liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
mianownik Jōzek Jōzki
dopołniŏcz Jōzka Jōzkōw
cylownik Jōzkowi Jōzkōm
biernik Jōzka Jōzkōw
nŏrzyndnik Jōzkym Jōzkami
pz.: Jōzkōma
miyjscownik Jōzku Jōzkach
wołŏcz Jōzku Jōzki

synōnimy:

  1. Jōza, Jōzik, Zefel, Zefek, Zeflik

Inksze jynzyki