padać

Ze SileSłownik
Idź do: nawigacyjŏ, szukej

Inksze formy

poadać

Etymologijŏ

 1. Ôd powiadać
 2. do 5. Ze prasłowiańskigo *pàdati, ôd prasłowiańskigo *pasti, ze prabałtosłowiańskigo *pā́ˀstei, ze praindoeuropejskigo *péh₂sti.

Wymŏwa

AS: [padać]

Czasownik

padać czasownik niydokōnany

 1. używać mŏwy do kōmunikowaniŏ myśli
  • 1964, Feliks Pluta, Dialekt głogówecki
  A ta dusza to padała mu: a nie szteruj mie.
  • 1976, Brunon Strzałka, Bojki i Godki Śląskie
  A tatulek mi padajōm: Na ty gupieloku!
 2. narŏz zmiynić pozycyjõ na niższõ
  • 2017, Gotyk w godce. Jednoaktówki po śląsku
  Cołko familijo pado na delówka i gapiom się na Jadwiga.
 3. tracić narŏz życie
  • 2008, Alojzy Lysko, Duchy Wojny: W koszarach pod szczytami Alp
  Tigry wystrzeliły świyce dymne i nos trocha zakryły, ale cóż z tego, jak ruski ogiyń szeł bez przerwy i był teroz jeszcze gęstszy. Chłopcy zaczli padać.
  • 2018, Szczepōn Twardoch Drach, przekł. Grzegorz Kulik
  terŏz tykajōm ich ôstrza pōłpłŏszczowych, szlang pociskōw, co sie rozwijajōm we ciele ôd sŏrnika jak kwiŏtki i jak piyńści, fedrujōm w nich te pociski straszne sztreki i sŏrniki padajōm, jak dycki.
 4. (meteorologijŏ) ô ôpadach: slatować na ziymiã
  • 1819, krōnika ôd Jury Gajdzice
  Roku 1813 począł deszcz padać na Bartłomiey, ten deszcz trwoł tydzień.
 5. być głośno wypowiadane
  • Tygodnik Regionalny Nowiny
  Nagrywoł żech to na jednym śladzie, a potym w sobota siedziało sie z kumplami i padało pytani: A cojś tam nagroł?

ôdmiana:

ôdmiana: padać
forma liczba pojedynczŏ liczba mnogŏ
1 ôs. 2 ôs. 3 ôs. 1 ôs. 2 ôs. 3 ôs.
bezôkolicznik padać
czas terŏźny padōm padŏsz padŏ padōmy padŏcie padajōm
czas przeszły
m padołch,
padołech,
padoł żech
padołch,
padołeś,
padoł żeś
padoł padalimy,
padalichmy
padaliście,
padali żeście
padali
ż padałach,
padała żech
padałaś,
padała żeś
padała padałymy,
padałychmy
padałyście,
padały żeście
padały
n padałoch,
padało żech
padałoś,
padało żeś
padało
tryb rozkazupadejniych padŏpadejmypadejcieniych padajōm
czas prziszły m bydã padoł,
bydã padać
bydziesz padoł,
bydziesz padać
bydzie padoł,
bydzie padać
bydymy padali,
bydymy padać
bydziecie padali,
bydziecie padać
bydōm padali,
bydōm padać
ż bydã padała,
bydã padać
bydziesz padała,
bydziesz padać
bydzie padała,
bydzie padać
bydymy padały,
bydymy padać
bydziecie padały,
bydziecie padać
bydōm padały,
bydōm padać
n bydã padało,
bydã padać
bydziesz padało,
bydziesz padać
bydzie padało,
bydzie padać
czas zaprzeszły m bōłch padoł,
bōłech padoł,
bōł żech padoł
bōłś padoł,
bōłeś padoł,
bōł żeś padoł
bōł padoł byli my padali,
bylichmy padali
byliście padali,
byli żeście padali
byli padali
ż byłach padała,
była żech padała
byłaś padała,
była żeś padała
była padała były my padały,
byłychmy padały
byłyście padały,
były żeście padały
były padały
n byłoch padało,
było żech padało
byłoś padało,
było żeś padało
było padało
tryb warunku m bych padoł byś padoł by padoł by my padali,
bychmy padali
byście padali by padali
ż bych padała byś padała by padała by my padały,
bychmy padały
byście padały by padały
n bych padało byś padało by padało
udzielnik bierny
mpadanypadani
żpadanŏpadane
npadane
udzielnik czynnympadajōncy
żpadajōncŏpadajōnce
npadajōnce
gerundpadanie

uwŏgi:

Znaczynia 2.-5. majōm inksze zdrzōdło niż znaczynie 1., ale sōm listowane społym, bo ôdmiyniajōm sie tak samo.

synōnimy:

 1. gŏdać, powiadać, prawić, mōwić, rzōńdzić
 2. lecieć, slatować
 3. umiyrać, zdychać
 4. lecieć

antōnimy:

Inksze jynzyki

 • angelski: say, speak, talk, fall, rain
 • czeski: mluvit, padat
 • francuski: dire, parler, vouloir dire, tomber, pleuvoir, neiger, grêler
 • hiszpański: decir, hablar, caer, llover, nevar
 • italijański: parlare
 • niymiecki: reden, sagen, sprechen, fallen, regnen, schneien, hageln
 • polski: mówić, padać
 • ruski: говорить, молвить, рассказать, падать, сваливаться, идёт, льёт, дождить
 • słowacki: hovoriť, padať
 • ukrajiński: говорити, казати, мовити, падати