Translatōr – Silling

Pozōr! Przekłady ôd translatora niy sōm perfekt. Niy zapōminej, że to je ino maszina, co niy rozumiy irōnije, wicowanio, metafor, ani inkszych cych jynzyka, co go dziynnie używōmy. Pamiyntej, żeby dycki przed publikacyjōm przeczytać to, co translatōr napisoł.

Przekłŏd

Spiyrane formaty: .txt, .rtf, .odp, .ods, .odt (LibreOffice/OpenOffice), .xlsx, .pptx, .docx (Microsoft Office 2003 i nowsze).
Zbiory .doc z Word 97 i pdf-y niy sōm spiyrane.

Translatōr funguje dziynki ôtwartozdrzōdłowyj i darmowyj platformie do przekłodanio Apertium.

Apertium logo