Fto my sōm

Co to je i co robi Silling

Silling chce wkludzić ślōnsko godka do świata nowych technologiji. Jak jynzyka niy ma we formie cyfrowyj, to straci sie warcij, aniżeli kożdy inkszy.

Silling je ôddany wolnymu ôprogramowaniu i ślōnskij godce. Dostymp do ôbōch winiyn być prosty i darmowy.

Na strōnie idzie znojś katalog ôprogramowanio po ślōnsku, Korpus Ślōnskij Mŏwy i translatōr polsko-ślōnski i ślōnsko-polski.

Nowiny

  • Ślōnsko tastatura AnySoftKeyboard je dostympno

    Ślōnsko tastatura AnySoftKeyboard je dostympno

    Ôd strzody, 7 siyrpnia, je dostympno nowo ślōnsko tastatura do maszin ze systymym Android. Tastatura mo funkcyjo podpowiadanio słōw i zno ich kole 57 tysiyncy. AnySoftKeyboard to tyż program ze ôtwartym zdrzōdłym, co ôznaczo, że cołki kod je dostympny do
  • Co robi Silling?

    Co robi Silling?

    We XXI stoleciu niy ma do jynzyka nic gorszego ôd wykluczynio cyfrowego. Świat cyfrowy to je doś nowe strzodowisko, co w nim fungujōm jynzyki, ale już teroz wiymy, iże mynij jak 5% z nich wszyjskich może do niego wejś.

Nojnowsze programy

Programy

Programy

Katalog ślōnskigo ôprogramowanio na rozmajte platformy, pōmocy do pisanio po slōnsku i inkszych.

Informacyje ô Korpusie Ślōnskij Mowy

Informacyje ô Korpusie Ślōnskij Mowy

Korpusōw sie używo do analizy statystycznyj, testowanio hipotez statystycznych, sprawdzanio wystōmpiyń abo weryfikowanio prawideł jynzykowych na danym polu godki.

Informacyje ô maszinowym translatorze

Informacyje ô maszinowym translatorze

Translatōr je zbudowany na wolnyj i ôtwartozdrzōdłowyj platformie maszinowego przekładu Apertium.