Fto my sōm

Co to je i co robi Silling

Silling chce wkludzić ślōnsko godka do świata nowych technologiji. Jak jynzyka niy ma we formie cyfrowyj, to straci sie warcij, aniżeli kożdy inkszy.

Silling je ôddany wolnymu ôprogramowaniu i ślōnskij godce. Dostymp do ôbōch winiyn być prosty i darmowy.

Na strōnie idzie znojś katalog ôprogramowanio po ślōnsku, Korpus Ślōnskij Mŏwy i translatōr polsko-ślōnski i ślōnsko-polski.

Nowiny

  • Ubuntu je dostympny po ślōnsku

    Ubuntu je dostympny po ślōnsku

    18 października swoja prymiera miała nowo wersyjo systymu ôperacyjnego Ubuntu. Je to darmowy systym ôperacyjny dlo kōmputrōw ôsobistych, co je ôparty na Linuksie. We pakecie ze systymym przichodzi ślōnski ukłod tastatury i ôprogramowanie we ślōnskij wersyji, w tym klijynt poczty
  • LibreOffice je dostympny po ślōnsku

    LibreOffice je dostympny po ślōnsku

    LibreOffice ôd wersyje 6.3.1 je dostympny po ślōnsku. LibreOffice to paket biōrowego ôprogramowaniŏ ze ôtwartym kodym zdrzōdłowym rychtowany ôd The Document Foundation. Je dostympny na Windows, Linux i macOS. Spiyro czytanie i zapisowanie m.in. OpenDocument, formatōw Microsoft Office, CDR (CorelDraw)

Nojnowsze programy

Programy

Programy

Katalog ślōnskigo ôprogramowanio na rozmajte platformy, pōmocy do pisanio po slōnsku i inkszych.

Informacyje ô Korpusie Ślōnskij Mowy

Informacyje ô Korpusie Ślōnskij Mowy

Korpusōw sie używo do analizy statystycznyj, testowanio hipotez statystycznych, sprawdzanio wystōmpiyń abo weryfikowanio prawideł jynzykowych na danym polu godki.

Informacyje ô maszinowym translatorze

Informacyje ô maszinowym translatorze

Translatōr je zbudowany na wolnyj i ôtwartozdrzōdłowyj platformie maszinowego przekładu Apertium.