Silling – Ślōnsko mowa we nowych technologijach

Fto my sōm

Co to je i co robi Silling

Silling chce wkludzić ślōnsko godka do świata nowych technologiji. Jak jynzyka niy ma we formie cyfrowyj, to straci sie warcij, aniżeli kożdy inkszy.

Silling je ôddany wolnymu ôprogramowaniu i ślōnskij godce. Dostymp do ôbōch winiyn być prosty i darmowy.

Na strōnie idzie znojś katalog ôprogramowanio po ślōnsku, Korpus Ślōnskij Mŏwy i translatōr polsko-ślōnski i ślōnsko-polski.

Nowiny

  • Fedilab je dostympny po ślōnsku

    Fedilab je dostympny po ślōnsku

    Ôd 7 czyrwca, ôd wersyje 2.35.6, je dostympny po ślōnsku Fedilab, wielofunkcyjny androidowy klijynt zdecyntralizowanego Fediwersum, co sie skłodo ze mikroblogōw, dzielynio sie fotografijami i udostympniano wideo. Spiyro: Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Peertube, GNU Social, Friendica. Aplikacyjo mo szyroke funkcyje (nojbarzij
  • Ubuntu je dostympny po ślōnsku

    Ubuntu je dostympny po ślōnsku

    18 października swoja prymiera miała nowo wersyjo systymu ôperacyjnego Ubuntu. Je to darmowy systym ôperacyjny dlo kōmputrōw ôsobistych, co je ôparty na Linuksie. We pakecie ze systymym przichodzi ślōnski ukłod tastatury i ôprogramowanie we ślōnskij wersyji, w tym klijynt poczty

Nojnowsze programy

Programy

Programy

Katalog ślōnskigo ôprogramowanio na rozmajte platformy, pōmocy do pisanio po slōnsku i inkszych.

Informacyje ô Korpusie Ślōnskij Mowy

Informacyje ô Korpusie Ślōnskij Mowy

Korpusōw sie używo do analizy statystycznyj, testowanio hipotez statystycznych, sprawdzanio wystōmpiyń abo weryfikowanio prawideł jynzykowych na danym polu godki.

Informacyje ô maszinowym translatorze

Informacyje ô maszinowym translatorze

Translatōr je zbudowany na wolnyj i ôtwartozdrzōdłowyj platformie maszinowego przekładu Apertium.