Informacyje ô maszinowym translatorze

Polsko-ślōnski i ślōnsko-polski translatōr maszinowy mŏ na razie status beta, to znaczy, iże niyma to jeszcze wersyjŏ, co idzie jã uznać za takŏ, co funguje perfekt, ale jeji robota mŏ już syns.

Czytej dalij

Wkludzynie do roboty ze korpusym

Tukej idzie przeczytać krōtke wkludzynie do roboty ze korpusym. Połniyjszy kurs (po czesku) idzie znojś we serwisie Czeskigo Korpusu Nŏrodowego.

Czytej dalij

Informacyje ô korpusie

„Corpus” to łacińske słowo. Po naszymu „corpus” to ciało. Korpus jynzyka to je srogi zbiōr pisanych abo gŏdanych tekstōw, nojczyńścij we formie elektrōnicznyj. Korpusōw sie używŏ do analizy statystycznyj, testowaniŏ hipotez statystycznych, sprawdzaniŏ wystōmpiyń abo weryfikowaniŏ prawideł jynzykowych na danym polu gŏdki.

Czytej dalij

Wykŏz zdrzōdeł

Na tyj strōnie je wykŏz zdrzōdeł użytych we Korpusie Ślōnskij Mŏwy.

Czytej dalij