Fto my sōm

Co to je i co robi Silling

Silling chce wkludzić ślōnsko godka do świata nowych technologiji. Jak jynzyka niy ma we formie cyfrowyj, to straci sie warcij, aniżeli kożdy inkszy.

Silling je ôddany wolnymu ôprogramowaniu i ślōnskij godce. Dostymp do ôbōch winiyn być prosty i darmowy.

Na strōnie idzie znojś katalog ôprogramowanio po ślōnsku, Korpus Ślōnskij Mŏwy i translatōr polsko-ślōnski i ślōnsko-polski.

Nowiny

  • LibreOffice je dostympny po ślōnsku

    LibreOffice je dostympny po ślōnsku

    LibreOffice ôd wersyje 6.3.1 je dostympny po ślōnsku. LibreOffice to paket biōrowego ôprogramowaniŏ ze ôtwartym kodym zdrzōdłowym rychtowany ôd The Document Foundation. Je dostympny na Windows, Linux i macOS. Spiyro czytanie i zapisowanie m.in. OpenDocument, formatōw Microsoft Office, CDR (CorelDraw)
  • Ślōnsko tastatura AnySoftKeyboard je dostympno

    Ślōnsko tastatura AnySoftKeyboard je dostympno

    Ôd strzody, 7 siyrpnia, je dostympno nowo ślōnsko tastatura do maszin ze systymym Android. Tastatura mo funkcyjo podpowiadanio słōw i zno ich kole 57 tysiyncy. AnySoftKeyboard to tyż program ze ôtwartym zdrzōdłym, co ôznaczo, że cołki kod je dostympny do

Nojnowsze programy

Programy

Programy

Katalog ślōnskigo ôprogramowanio na rozmajte platformy, pōmocy do pisanio po slōnsku i inkszych.

Informacyje ô Korpusie Ślōnskij Mowy

Informacyje ô Korpusie Ślōnskij Mowy

Korpusōw sie używo do analizy statystycznyj, testowanio hipotez statystycznych, sprawdzanio wystōmpiyń abo weryfikowanio prawideł jynzykowych na danym polu godki.

Informacyje ô maszinowym translatorze

Informacyje ô maszinowym translatorze

Translatōr je zbudowany na wolnyj i ôtwartozdrzōdłowyj platformie maszinowego przekładu Apertium.