„Jōnek muzykant” je dostympny po ślōnsku – Silling

We Bibliotyce Silling je dostympny nowy tekst po ślōnsku. Je to nowela „Jōnek muzykant” ôd Henryka Sienkiewicza we przekładzie ôd Grzegorza Kulika.

Nowela je głymboko wrażōno we idyje polskigo pozytywizmu, co jego nojważniyjsze hasło to była „robota u podstaw”. Sienkiewicz chcioł niōm pokozać, jak marniōm sie lokalne talynta we dziynnym życiu polskij wsi, a we tym samym czasie arystokracyjo szuko artystōw do spiyranio za granicōm.

Jōnek muzykant bōł przełożōny na rozmajte inksze jynzyki, w tym angelski, hiszpański, ruski i esperanto.

Nowela, chocioż ôd jeji publikacyje przeszło już bez sto lot, durch niy straciyła na aktualności. Ôkrōm tego, chocioż ôna była pōmyślano za kōmyntorz polskij rzeczywistości, to zdowo sie blank uniwersalno.

Link do ksiōnżki: Jōnek muzykant.

Kōmyntorz ôd autora przekładu

Dycki żech godoł, że mie sie źle przekłodo z polskigo na ślōnski, bo bez to, że te dwa jynzyki sōm do siebie moc bliske, ciynżyj stworzić dobry ślōnski przekłod. Porzōnd przi robocie widzi sie, iże te zdania sōm za bliske ôryginałowi i prōbuje sie wynokwiać. A potym żech sie pōmyśloł, że jak poradziōł żech przełożyć „Dracha”, to przeca taki Jōnek muzykant to niy powinno być ciynżke zadanie.

We poru przipadkach ôstawiōł żech ôryginalne formy. To sōm take, co ôpisujōm rzeczy i funkcyje, co niy słyszoł żech, żeby na Gōrnym Ślōnsku sie je znało abo mogōm take słowa niy być udokumyntowane. Podyjzdrzywōm, że niykerzi nojbarzij dadzōm pozōr na słowo „kredyns” i pōmyślōm, że przeca po ślōnsku je „bifyj”. Rzecz w tym, że tu niy ma mowy ô meblu, co sie nazywo „kredens” ino ô izbie, co mo tako nazwa. Bez to słowa „bifyj” niy szło tukej użyć.

Mōm nadzieja, że przekłod spodobo sie majoryntnym, ale tyż przido sie szkolorzōm, bo dyć ta nowela to je jedna ze ekstra lektur we klasach 4-6.

Spōmōż robota nad przekładami

Silling to projekt kludzōny dlo publicznego dobra. Jego cyl to uproszczynie dostympu do norzyńdzi i dōbr kultury we ślōnskim jynzyku. Bez sparcio ôd używoczōw niy szło by go kludzić, tōż zastanōwcie sie nad dociepniyńciym sie:

https://patronite.pl/grzegorzkulik

https://paypal.me/GrzegorzKulik

Wideo, co w nim autōr przekładu czyto cołki tekst:

„Jōnek muzykant” je dostympny po ślōnsku

Ôstŏw ôdpowiydź