Ślōnske locale do Windows – Silling

Paket ślōnskigo locale do Windows. Zmiynio podstawowe aspekty lokalizacyje systymu na ślōnskie.

Pozōr! Tyn paket niy zmiynio cołkigo systymu na ślōnski. Dowo ino ślōnske wersyje nazw miesiyncy, dni tydnia itp.

Ślōnske locale do Windows